Tiekėjas

UAB 'Sonex technologies'

Viso sutarčių per 2007 m. už:

21 236 860,08 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
51626 Pretenzijos Kompiuterių ir programinė įranga Lietuvos mokykloms Švietimo ir mokslo ministerija 2 114 485,63
46312 Pretenzijos Ieškinys profesinio informavimo taškų (PIT) aprūpinimas kompiuterine įranga Švietimo ir mokslo ministerija 1 015 960,93
50966 Pretenzijos kompiuterinė technika ir programinė įranga Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 913 591,97
49508 Pretenzijos 1 tiekėjas kompiuterinės įrangos pirkimas AB Lietuvos paštas 580 450,09
49289 Pretenzijos taktinės automatizuoto vadovavimo ir valdymo informacinės sistemos (TAVVIS) tobulinimo paslaugos Lietuvos kariuomenė 572 092,22
46311 Pretenzijos 1 tiekėjas vairuotojų pažymėjimų išrašymo lazerinės (graviravimo) įrangos su kompiuterine valdymo programa pirkimas Valstybės įmonė 'REGITRA' 544 765,76
59945 Kompiuteriu pirkimas AB "Rytų skirstomieji tinklai" 498 146,05
52348 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Šengeno informacinės sistemos SIS1+ techninės ir su ja susijusios programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 309 893,42
50961 Pretenzijos kompiuterinių ir informacinių sistemų modernizavimo įrangos pirkimas Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 291 536,69
51926 Pretenzijos kompiuterinės ir programinės įrangos, skirtos ūkių apskaitos duomenų tinklo, žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos ir ekologinio žemės ūkio informacinės sistemos tobulinimui, įsigijimas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 259 420,64
50968 Pretenzijos 1 tiekėjas kompiuterinės ir biuro įrangos remontinių detalių bei eksploatacinių medžiagų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 259 396,43
56572 Kompiuterinės įrangos pirkimas AB Lietuvos paštas 249 505,68
54551 Pretenzijos Kompiuterių įranga Švietimo informacinių technologijų centras 192 577,04
57949 1 tiekėjas programinės įrangos licencijos Švietimo ir mokslo ministerija 190 280,35
54588 Tarnybinės stotys ir jų priedai (LITNETSERV-07) Kauno technologijos universitetas 175 574,90
44979 Pretenzijos serveriai, kompiuteriai ir kompiuterinio tinklo įranga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 168 423,74
55229 Biuro, kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Utenos apskrities viršininko administracija 156 676,03
51842 1 tiekėjas kompiuterinė, programinė bei biuro įranga Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 144 629,29
53556 Pretenzijos Lazerinių ir rašalinių spausdintuvų toneriai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 142 117,57
57291 Kompiuterinė techninė ir programinė įranga Šiaulių universitetas 127 794,46
50541 Pretenzijos Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) plėtra, LIBIS PĮ diegimas, kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 127 176,03
48874 Pretenzijos programinės įrangos pirkimas Vilniaus dailės akademija 125 229,41
48716 Pretenzijos kompiuterinės, duomenų apdorojimo, televizijos, ryšių ir kitos panašios įrangos, skirtos įstaigos darbui organizuoti, pirkimas Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" 110 457,27
45802 Pretenzijos 1 tiekėjas projektavimo, maketavimo ir kitos programinės įrangos pirkimas Švietimo plėtotės centras 107 443,23
51215 Pretenzijos kompiuterinė įranga AB 'Lietuvos dujos' 101 493,40
46709 Pretenzijos kompiuterių, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos žemės ūkio universitetas 99 114,12
58238 Nuotolinio mokymo sistemos įdiegimo paslaugų pirkimas pagal Specialiąją Kaliningrado tranzito programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 594 Lietuvos policijos mokymo centras 98 424,47
50413 Pretenzijos Kompiuterinė įranga VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 98 398,40
58636 Kompiuterinės ir organizacinės technikos pirkimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 91 175,23
52222 įvairios paskirties kompiuteriai, jų techninė ir programinė įranga bei kita LABT ir LieDM projektams reikalinga įranga (LABT07) Kauno technologijos universitetas 85 262,25
52650 Pretenzijos Tinklo įrangos pirkimas (LITNET07-T) Kauno technologijos universitetas 79 633,25
59044 1 tiekėjas Serverinė įranga Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 77 710,56
52481 Pretenzijos Stacionarių kompiuterių ir monitorių bei kompiuterių tinklo aparatūros ir programinės įrangos pirkimas, įgyvendinant projektą „Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo ir studijų infrastruktūros modernizavimas Lietuvos žemės ūkio universitete“ Lietuvos žemės ūkio universitetas 71 547,41
52757 Kompiuterinė ir programinė įranga Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS 71 374,83
58161 Kompiuterinės įrangos pirkimas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 70 799,06
56170 Asmeninių kompiuterių veiklos nuoma Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas 66 512,11
55404 1 tiekėjas Paslaugų pirkimas automatizuotos apklausos ir metodinės medžiagos valdymo sistemai parengti Lietuvos žemės ūkio universitetas 66 033,59
57855 Kompiuterinės įrangos pirkimas Telšių rajono savivaldybės administracija 59 257,67
47428 Pretenzijos kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 58 221,76
47118 Pretenzijos kompiuterinės-programinės ir multimedjos įrangos teorinio mokymo kabinetams ir kompiuterinėms klasėms pirkimas įgyvendinant projektą „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros Alytaus apskrityje sukūrimas“ Alytaus profesinio rengimo centras 57 033,90
49101 Pretenzijos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos viešasis pirkimas Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 56 867,76
57072 1 tiekėjas Kompiuterinės ir specializuotos programinės įrangos pirkimas Šiaulių kolegija 50 808,65
50709 Pretenzijos kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 50 053,81
50587 Pretenzijos kompiuterinės, kompiuterinių tinklų, programinės, skaitmeninės vaizdo projektavimo įrangos ir programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 48 168,87
52646 Pretenzijos Kompiuterinės įrangos pirkimas ir programinės įrangos nuoma Lietuvos kūno kultūros akademija 46 970,42
51986 Pretenzijos kompiuteriai ir programinė įranga Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra 45 954,32
52757 Kompiuterinė ir programinė įranga Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS 44 239,75
49675 Pretenzijos kompiuterių ir programinės įrangos pirkimas Švietimo mainų paramos fondas 44 036,14
50584 Pretenzijos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 43 417,64
54570 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 41 097,00
53148 Kompiuterių ir kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Lietuvos bankas 40 706,72
51657 Pretenzijos kompiuterių, kompiuterinės ir programinės įrangos bei optinių prietaisų pirkimas Vytauto Didžiojo universitetas 40 461,68
53056 Pretenzijos Kompiuterinė ir programinė įranga Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 38 327,44
53190 Pretenzijos Kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 37 946,73
54850 Pretenzijos Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Alytaus miesto savivaldybės administracija 32 411,43
55612 Programinė įranga AB 'Lietuvos dujos' 32 345,08
51638 Pretenzijos 1 tiekėjas Kompiuterinės įrangos priežiūros paslaugos pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 32 244,27
50709 Pretenzijos kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 32 146,18
54398 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija 31 443,73
54458 Kompiuterinės įrangos įsigijimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 30 510,05
56804 Pretenzijos Kompiuteriai ir kita kompiuterinė įranga Lietuvos kūno kultūros akademija 30 486,64
50582 Pretenzijos kompiuterių, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos edukologijos universitetas 30 089,77
50723 Pretenzijos kompiuteriai, kompiuterinė įranga ir reikmenys Nacionalinis egzaminų centras 29 722,92
57532 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus apskrities viršininko administracija 28 649,97
57044 1 tiekėjas Kompiuterinė techninė ir programinė įranga Šiaulių universitetas 28 239,09
47737 Pretenzijos 1 tiekėjas serveris su programine įranga Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 28 042,68
55612 Programinė įranga AB 'Lietuvos dujos' 27 255,38
50046 Pretenzijos kompiuterinė ir programinė įranga Panevėžio kolegija 26 919,17
56576 Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas; dauginimo technikos pirkimas Šiaulių apskrities viršininko administracija 26 355,42
56217 1 tiekėjas Užsieniečių registro leidimų gyventi modulio tobulinimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 25 973,12
51497 Pretenzijos kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Šiaulių apskrities viršininko administracija 25 546,85
57694 Naujos kompiuterinės technikos su programine įranga ir įvairios biuro įrangos pirkimas Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas 25 343,58
52644 Pretenzijos kompiuterių reikmenų, priedų, komplektuojančių dalių ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas 25 338,31
54063 Pretenzijos Kompiuterių techninės ir programinės įrangos įsigijimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 23 239,11
57032 Preliminari Ieškinys Neskelbiamos derybos „Preliminarioji sutartis del kompiuterines irangos tiekimo per centrine perkanciaja organizacija“ (1 pirkimo dalis) Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 22 577,82
48440 Pretenzijos 1 tiekėjas antivirusinės programinės ir antivirusinės techninės įrangos pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 22 473,93
53987 Pretenzijos Kompiuterių, programinės įrangos, spausdintuvų pirkimas Anykščių rajono savivaldybės administracija 22 430,18
54653 Vaizdo, garso kontrolės ir įrašymo ranga Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnyba 22 096,85
58335 Kompiuterinė įranga Panevėžio miesto savivaldybės administracija 22 021,21
48989 Pretenzijos skenavimo sistemos pirkimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 21 586,74
47722 Pretenzijos naujos kompiuterinės technikos su programine įranga pirkimas Europos socialinio fondo finansuojamam projektui Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 21 461,01
53747 Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 20 801,87
50018 kompiuterinės technikos ir organizacinės technikos pirkimas Savivaldybės įmonė "Susisiekimo paslaugos" 19 762,13
50856 Pretenzijos kompiuterinės techninės ir programinės įrangos pirkimas Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 18 954,06
56931 Kompiuterinė, telekomunikacinė, organizacinė ir programinė įranga Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 18 254,32
54713 Kompiuterinės ir ryšių technikos įsigijimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 18 057,03
55996 Kompiuterinė įranga ir reikmenys Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 17 981,64
45940 Pretenzijos skaitmeniniai fotoaparatai ir nešiojamosios radijo ryšio stotelės VĮ Registrų centras 17 928,58
56804 Pretenzijos Kompiuteriai ir kita kompiuterinė įranga Lietuvos kūno kultūros akademija 17 684,62
57014 1 tiekėjas Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 17 274,11
56007 Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos techninės įrangos plėtra, LieMSIS-HW-IP2007/4 Kauno technologijos universitetas 16 335,73
54551 Pretenzijos Kompiuterių įranga Švietimo informacinių technologijų centras 15 669,31
58971 Kompiuterinės, programinės įrangos pirkimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 15 620,78
53986 Kompiuterinė įranga Alytaus rajono savivaldybės administracija 15 564,73
58340 1 tiekėjas Kompiuterinės įrangos pirkimas Telšių apskrities viršininko administracija 15 520,81
57532 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus apskrities viršininko administracija 15 500,69
45908 Pretenzijos kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 15 130,02
48441 programinės įrangos pirkimas Vilniaus universitetas 14 558,62
57676 Meteorologinių duomenų redagavimo ir vizualizavimo sistemos pirkimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 14 429,74
68840 ES strukturiniu fondu ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lešomis remiamo projekto Mechatronikos tyreju kompetencijos tobulinimo nacionalines programos rengimas ir igyvendinimas Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-04/SUT-164. Kompiuterines skaiciuojamosios analizes (CAE), ompiuterinio projektavimo (CAD) ir kompiuterines irangos pirkimas (Mikroelektromechaniniu sistemu modeliavimo ir analizes programine iranga) Kauno technologijos universitetas 14 392,64
49770 Pretenzijos 1 tiekėjas darbo vietų kompiuteriai, spausdintuvai ir optiniai įrenginiai (InMaDra-KTU-1) Kauno technologijos universitetas 14 019,68
50713 kompiuterinės įrangos nuoma Vilniaus universitetas 13 634,52
56888 1 tiekėjas Eksploatacinės medžiagos lazeriniams spausdintuvams Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 13 177,07
53268 Pretenzijos Kompiuterių ir kompiuterinės įrangos pirkimas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 13 061,75
54146 Pretenzijos Garso ir vaizdo aparatūra Mykolo Romerio universitetas 12 627,04
50021 Pretenzijos biuro technika ir įranga (kopijavimo, kompiuterinė ir programinė įranga) Lietuvos energetikos institutas 12 480,77
52757 Kompiuterinė ir programinė įranga Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS 12 098,01
58162 Pretenzijos Kompiuterinė įranga Lietuvos kriminalinės policijos biuras 11 829,39
46973 Pretenzijos 1 tiekėjas garso ir vaizdo aparatūros pirkimas nuomos būdu Mykolo Romerio universitetas 11 427,25
52772 Kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 11 226,54
48878 Pretenzijos biuro įranga Kauno kolegija 10 655,61
50528 kompiuterinės, biuro ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus universitetas 10 043,74
50822 Pretenzijos kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Valstybinė miškotvarkos tarnyba 9 979,83
55780 Kompiuterinė įranga Lietuvos teismo ekspertizės centras 9 845,52
58182 Emuliacijos programinės įrangos pirkimas Šiaulių kolegija 9 755,30
52894 Pretenzijos 1 tiekėjas Projekto, finansuojamo ES strukturiniu fondu lešomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lešomis, veikloms vykdyti reikalingos programines irangos pirkimas Vilniaus universitetas 9 745,71
50587 Pretenzijos kompiuterinės, kompiuterinių tinklų, programinės, skaitmeninės vaizdo projektavimo įrangos ir programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 9 274,46
51657 Pretenzijos kompiuterių, kompiuterinės ir programinės įrangos bei optinių prietaisų pirkimas Vytauto Didžiojo universitetas 9 271,72
50453 Pretenzijos Nešiojami kompiuteriai ir kita kompiuterinė įranga Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetui Klaipėdos universitetas 9 265,09
58890 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro laivavedžių informacinės sistemos ir automatizuoto egzaminavimo naujų funkcijų programavimas ir įdiegimas Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija 8 819,24
50582 Pretenzijos kompiuterių, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos edukologijos universitetas 8 768,47
56488 Pretenzijos 1 tiekėjas Specializuoti įvesties ir išvesties įrenginiai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas 8 389,83
50582 Pretenzijos kompiuterių, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos edukologijos universitetas 8 191,44
53983 Organizacinės ir kompiuterinės įrangos detalių bei su tuo susijusių paslaugų 2007 metams pirkimas Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos 8 005,10
56712 Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Lietuvos energetikos institutas 7 949,14
50568 a) Veidrodinis skaitmeninis ne mažiau 12 milijonų pikselių fotoaparatas su objektyvais ir priedais; b) Veidrodinis skaitmeninis ne mažiau 16 milijonų pikselių fotoaparatas su objektyvais ir priedais; c) Projektorius; d) Variantas A: skaitmeninė techninė ir programinė įranga (2 kompiuteriai su priedais, spalvotas fotospausdintuvas su programine įranga); e) Variantas B: skaitmeninė techninė ir programinė įranga (kietasis tinklinis diskas, fotojuostų ir dokumentų skeneris ir programinė įranga); f) Nešiojamas teleskopas-refraktorius be stovo. Lietuvos etnokosmologijos muziejus 7 703,60
56944 Kompiuterinė įranga ir reikmenys Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 7 627,90
56078 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro bei Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro laivavedžių informacinės sitemos ir automatizuoto egzaminavimo naujų funkcijų programavimas ir įdiegimas Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija 7 255,39
50778 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro bei Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro laivavedžių informacinės sistemos ir automatizuoto egzaminavimo naujų funkcijų programavimas ir įdiegimas Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija 7 217,79
49904 Pretenzijos matavimo prietaisai ir kompiuterinė įranga VIEŠOJI ĮSTAIGA TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA 7 173,02
57545 1 tiekėjas Tarnybinės stoties virtualiai mokymosi aplinkai, duomenų saugojimo ir paskaitų rengimo nuotoliniam mokymui tarnybinių stočių pirkimas Lietuvos edukologijos universitetas 6 923,20
56944 Kompiuterinė įranga ir reikmenys Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 6 783,77
53148 Kompiuterių ir kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Lietuvos bankas 6 751,99
46039 Pretenzijos kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus universitetas 6 720,13
56572 Kompiuterinės įrangos pirkimas AB Lietuvos paštas 6 561,63
52370 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 6 400,72
50568 a) Veidrodinis skaitmeninis ne mažiau 12 milijonų pikselių fotoaparatas su objektyvais ir priedais; b) Veidrodinis skaitmeninis ne mažiau 16 milijonų pikselių fotoaparatas su objektyvais ir priedais; c) Projektorius; d) Variantas A: skaitmeninė techninė ir programinė įranga (2 kompiuteriai su priedais, spalvotas fotospausdintuvas su programine įranga); e) Variantas B: skaitmeninė techninė ir programinė įranga (kietasis tinklinis diskas, fotojuostų ir dokumentų skeneris ir programinė įranga); f) Nešiojamas teleskopas-refraktorius be stovo. Lietuvos etnokosmologijos muziejus 6 201,05
52285 Pretenzijos kompiuterinės įrangos pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 6 100,27
54495 Pretenzijos Kompiuterinė įranga Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnyba 5 851,12
52370 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 5 543,22
56551 Kompiuterinė ir programinė įranga Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS 5 502,20
51953 Pretenzijos Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių periferiniai įrenginiai ir programinė įranga Vilniaus rajono savivaldybės administracija 5 495,71
48716 Pretenzijos kompiuterinės, duomenų apdorojimo, televizijos, ryšių ir kitos panašios įrangos, skirtos įstaigos darbui organizuoti, pirkimas Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" 5 204,12
46723 Pretenzijos įvairi kompiuterinė įranga (KTUDET07) Kauno technologijos universitetas 5 199,60
55870 Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos įgyvendinimo kompiuterinės stebėsenos sistemos parengimo ir įdiegimo paslaugos pirkimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 5 126,27
56435 Kompiuterių, monitorių, nepertraukiamo maitinimo šaltinių ir duomenų bazių valdymo sistemos licencijos pirkimas Valstybės įmonė 'TEISINĖS INFORMACIJOS CENTRAS' 4 972,14
49532 Pretenzijos 1 tiekėjas kompiuterinė įranga UAB 'Laboratorinių bandymų centras' 4 828,61
48297 Pretenzijos kompiuterinės mokymo įrangos pirkimas Lietuvos kūno kultūros akademija 4 654,66
58209 Nešiojamųjų kompiuterių, stacionariųjų kompiuterių su vaizduokliais, tinklo spausdintuvo-kopijuoklio, spalvoto tinklo spausdintuvo ir programinės įrangos pirkimas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 4 637,19
57070 Projekte „Nestacionarių socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams bei socialinės rizikos asmenims plėtra Druskininkų savivaldybės seniūnijose“ numatyti nešiojamieji kompiuteriai su programine įranga, spausdintuvai bei daugiafunkciai aparatai Druskininkų savivaldybė 4 608,44
52772 Kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 4 555,55
52797 Pretenzijos Programinė įranga Lietuvos veterinarijos akademija 4 532,41
57801 1 tiekėjas Kauno miesto savivaldybes administracijos projektu registravimo, monitoringo ir ju aprašo viešo pateikimo informacines sistemos funkcionalumo pletimo paslaugu pirkimo Kauno miesto savivaldybės administracija 4 489,11
51474 Preliminari Pretenzijos preliminarioji sutartis dėl kompiuterinės įrangos tiekimo per centrinę perkančiąją organizaciją Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 4 349,47
57344 Rekonstruojamos Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos mokymo priemonių ir kitų prekių pirkimas Anykščių rajono savivaldybės administracija 4 308,07
50582 Pretenzijos kompiuterių, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos edukologijos universitetas 3 974,36
52772 Kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 3 916,47
58173 Projektavimo programinės įrangos pirkimas Šiaulių kolegija 3 875,46
45209 Pretenzijos kompiuterinė bei kita įranga Klaipėdos universiteto Informatikos katedrai Klaipėdos universitetas 3 814,03
56801 Kompiuterių ir kompiuterinės įrangos pirkimas Fizikos institutas 3 588,39
47402 Pretenzijos programinė įranga Kauno kolegija 3 483,61
53642 Pretenzijos 1 tiekėjas Kompiuteriai bei kompiuterinė programinė įranga Druskininkų savivaldybė 3 469,39
57656 Kompiuterinės technikos pirkimas Marijampolės kolegija 3 437,79
50163 Pretenzijos Centrinės duomenų saugyklos, SAN tinklo komutatoriaus ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio pirkimas Studijų kokybės vertinimo centras 3 420,93
47411 Pretenzijos kompiuterių su programine įranga pirkimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 3 411,72
52772 Kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 3 135,91
48034 Pretenzijos 1 tiekėjas programinės įrangos pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 3 000,30
46959 Pretenzijos 1 tiekėjas personalinių kompiuterių ir spausdintuvo pirkimas Vilniaus universitetas 2 887,46
58341 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai Telšių apskrities viršininko administracija 2 854,19
48716 Pretenzijos kompiuterinės, duomenų apdorojimo, televizijos, ryšių ir kitos panašios įrangos, skirtos įstaigos darbui organizuoti, pirkimas Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" 2 795,12
46552 Pretenzijos kompiuterinės, demonstracinės, vaizdo ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus universitetas 2 759,99
50310 Pretenzijos Programinės įrangos pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 2 740,85
48704 Pretenzijos daugiafunkcinio įrenginio bei programinės įrangos įsigijimas Klaipėdos universitetas 2 499,86
50582 Pretenzijos kompiuterių, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos edukologijos universitetas 2 457,82
46552 Pretenzijos kompiuterinės, demonstracinės, vaizdo ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus universitetas 2 433,27
52370 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Panevėžio darbo birža 2 194,31
52370 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2 163,88
48716 Pretenzijos kompiuterinės, duomenų apdorojimo, televizijos, ryšių ir kitos panašios įrangos, skirtos įstaigos darbui organizuoti, pirkimas Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė" 2 111,27
62902 Programinės įrangos, spausdintuvo ir kompiuterio priedų pirkimas Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2 073,10
56160 Biuro technikos pirkimas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 1 832,14
49207 nešiojamasis kompiuteris Alytaus rajono savivaldybės administracija 1 525,43
51377 Pretenzijos kompiuterinės programinės ir techninės įrangos pirkimas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 1 517,72
58166 Antivirusinės programinės įrangos pirkimas Šiaulių kolegija 1 394,48
48720 Pretenzijos kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 1 379,89
45501 Pretenzijos kompiuteriai Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslo fakultetui ir Botanikos sodui Klaipėdos universitetas 1 305,03
50021 Pretenzijos biuro technika ir įranga (kopijavimo, kompiuterinė ir programinė įranga) Lietuvos energetikos institutas 1 230,31
48222 Pretenzijos kompiuterinė ir programinė įranga KU Klaipėdos universitetas 1 222,57
50461 Pretenzijos SPAUSDINTUVŲ IR DAUGIAFUNKCINIO ĮRENGINIO EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ ĮSIGIJIMAS Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 1 173,47
56801 Kompiuterių ir kompiuterinės įrangos pirkimas Fizikos institutas 1 011,93
47473 Pretenzijos kompiuteriai ir kita technika Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetui Klaipėdos universitetas 922,71
60373 Kompiuterinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 800,93
56601 Kompiuterinės įrangos pirkimas ir programinės įrangos techninės priežiūros bei techninio aptarnavimo paslaugų pratęsimo pirkimas Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 789,45
52772 Kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 733,06
55669 Pretenzijos 1 tiekėjas Dėstytojų apmokymo ir konsultavimo paslaugos dirbant suprogramine įranga PowerSim Studio ir MindManager Pro vykdant projektą informacinių technologijų srities magistrantūros studijų programų modernizavimas, plėtra ir mobilumo užtikrinimas Klaipėdos universitetas 723,76
53148 Kompiuterių ir kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Lietuvos bankas 680,09
53148 Kompiuterių ir kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Lietuvos bankas 596,01
54063 Pretenzijos Kompiuterių techninės ir programinės įrangos įsigijimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 515,36
52370 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Kretingos darbo birža 374,34
52370 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Jurbarko darbo birža 374,34
65271 Pretenzijos 1 tiekėjas Toneriai lazeriniams spausdintuvams Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 245,60
56801 Kompiuterių ir kompiuterinės įrangos pirkimas Fizikos institutas 215,65
52370 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Kretingos darbo birža 195,01
50792 Pretenzijos kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Vilniaus universitetas 174,64
52370 Pretenzijos Kompiuterių ir kitos kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Jurbarko darbo birža 161,48
58412 Pretenzijos 1 tiekėjas Toneris lazeriniam spausdintuvui HP LaserJet 1300 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 77,62
53148 Kompiuterių ir kompiuterių tinklo įrangos pirkimas Lietuvos bankas 62,20