Tiekėjas

UAB "Kauno biznio mašinų kompanija"

Viso sutarčių per 2003 m. už:

6 163,92 EUR