Tiekėjas

UAB "Kauno biznio mašinų kompanija"

Viso sutarčių per 2004 m. už:

104 054,16 EUR