Tiekėjas

UAB "Kauno biznio mašinų kompanija"

Viso sutarčių per 2005 m. už:

116 778,24 EUR