Tiekėjas

UAB "Kauno biznio mašinų kompanija"

Viso sutarčių per 2006 m. už:

321 957,38 EUR