Tiekėjas

UAB "Kauno biznio mašinų kompanija"

Viso sutarčių per 2015 m. už:

481 989,43 EUR