Tiekėjas

Viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras

Viso sutarčių per 2013 m. už:

102 756,31 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai