Tiekėjas

Viešoji įstaiga Informacijos technologijų mokymo centras

Viso sutarčių per 2014 m. už:

168 949,83 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai