Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2003 m. už:

42 675,80 EUR