Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2004 m. už:

219 758,94 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
23493 Pretenzijos 1 tiekėjas topografinių nuotraukų ir detaliųjų planų Tytuvėnų mieste ir Užvenčio seniūnijoje parengimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 27 513,90

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
20069 Pretenzijos Šiaulių miesto žemės sklypų sudarymo projektavimo paslaugų pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 27 000,01
21863 Pretenzijos Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo vandentiekio, kanalizacijos tinklų, užterštos aplinkos atkūrimo ir rekonstrukcinės teritorijos su vandens telkiniu įrengimo techninio projekto rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 19 983,78
21864 Pretenzijos Akmenės rajono savivaldybės gatvių rekonstrukcijos techninių projektų rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 18 332,95
24152 Pretenzijos Melioracijos griovių ir įrenginių darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 11 765,81
26564 Pretenzijos kelių rekonstrukcijos techniniai darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 11 555,84
25204 Pretenzijos Radviliškio rajono melioracijos statinių tyrinėjimo-projektavimo darbai Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius 11 464,90
25204 Pretenzijos Radviliškio rajono melioracijos statinių tyrinėjimo-projektavimo darbai Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius 8 793,15
25204 Pretenzijos Radviliškio rajono melioracijos statinių tyrinėjimo-projektavimo darbai Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius 8 591,58
25626 Pretenzijos melioracijos griovių ir jų įrenginių, tiltų remonto ir dalies drenažo remonto ir rekonstrukcijos darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 7 964,55
23026 Pretenzijos Akmenės rajono savivaldybės melioracijos įrenginių ir statinių remonto darbo projektų rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 7 011,70
25455 Pretenzijos 1 tiekėjas Kelmės r. Šaukėnų sav. Vidsodžio kad. viet. užtvankos ant Aunuvos upelio remonto darbo projektas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 5 973,99
25626 Pretenzijos melioracijos griovių ir jų įrenginių, tiltų remonto ir dalies drenažo remonto ir rekonstrukcijos darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 5 647,59
20216 Pretenzijos Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninių projektų parengimas: 1. Radviliškio miesto Daukanto gatvės rekonstrukcijos techninis projektas. 2. Radviliškio r. Radviliškio seniūnijos Maironio gatvės rekonstrukcijos techninis projektas. 3. Radviliškio r. Radviliškio seniūnijos kelio Ilguočiai–Miežaičiai rekonstrukcijos techninis projektas. 4. Radviliškio r. Baisogalos seniūnijos Baisogalos miestelio Biliūno gatvės rekonstrukcijos techninis projektas. 5. Radviliškio r. Grinkiškio seniūnijos Minaičių k. gatvių rekonstrukcijos techninis projektas. 6. Radviliškio r. Šiaulėnų seniūnijos Šiaulėnų miestelio gatvių rekonstrukcijos techninis projektas. 7. Radviliškio r. Pakalniškių seniūnijos Pakalniškių k. kelio rekonstrukcijos techninis projektas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 5 468,03
25459 Pretenzijos 1 tiekėjas Kelmės r. Šaukėnų sav., Šaukėnų kad. viet. užtvankos ant Ilgos upelio remonto darbo projektas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 5 357,97
25026 Pretenzijos 1 tiekėjas Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos buvusio Kivylių valstybinio ūkio melioruotų plotų Nr. 4 (Klykolių), Nr. 6 (Klykolių), buvusio Luokavos valstybinio ūkio melioruoto ploto Nr. 6 drenažo remonto darbų projekto parengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 4 489,11
26564 Pretenzijos kelių rekonstrukcijos techniniai darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 4 315,34
25456 Pretenzijos Kelmės r. Kražių sav. Pašilės kad. viet. griovių Ak-7, Ak-7-3, Ak-7-4-1, Ak-7-1 ir Ak-7-2 ir jų įrenginių remonto darbo projektas Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 4 215,13
20216 Pretenzijos Radviliškio miesto ir rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcijos techninių projektų parengimas: 1. Radviliškio miesto Daukanto gatvės rekonstrukcijos techninis projektas. 2. Radviliškio r. Radviliškio seniūnijos Maironio gatvės rekonstrukcijos techninis projektas. 3. Radviliškio r. Radviliškio seniūnijos kelio Ilguočiai–Miežaičiai rekonstrukcijos techninis projektas. 4. Radviliškio r. Baisogalos seniūnijos Baisogalos miestelio Biliūno gatvės rekonstrukcijos techninis projektas. 5. Radviliškio r. Grinkiškio seniūnijos Minaičių k. gatvių rekonstrukcijos techninis projektas. 6. Radviliškio r. Šiaulėnų seniūnijos Šiaulėnų miestelio gatvių rekonstrukcijos techninis projektas. 7. Radviliškio r. Pakalniškių seniūnijos Pakalniškių k. kelio rekonstrukcijos techninis projektas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 3 822,98
25626 Pretenzijos melioracijos griovių ir jų įrenginių, tiltų remonto ir dalies drenažo remonto ir rekonstrukcijos darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 3 460,96
26563 Pretenzijos gatvių rekonstrukcijos techniniai darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 2 881,72
24151 Pretenzijos žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinė ekspertizė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2 867,24
24151 Pretenzijos žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinė ekspertizė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2 259,04
26563 Pretenzijos gatvių rekonstrukcijos techniniai darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 2 012,86
26563 Pretenzijos gatvių rekonstrukcijos techniniai darbo projektai Joniškio rajono savivaldybės administracija 1 998,38
24151 Pretenzijos žemės reformos žemėtvarkos projektų valstybinė ekspertizė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 1 882,53
23026 Pretenzijos Akmenės rajono savivaldybės melioracijos įrenginių ir statinių remonto darbo projektų rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 1 824,61
23026 Pretenzijos Akmenės rajono savivaldybės melioracijos įrenginių ir statinių remonto darbo projektų rengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 1 303,29