Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2006 m. už:

1 251 374,59 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
37904 Pretenzijos žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jų papildymų rengimas ir įgyvendinimas Telšių apskrities viršininko administracija 338 243,45
50235 Pretenzijos 1 tiekėjas Naujosios Akmenės pramoninio parko teritorijos infrastruktūros projektinės dokumentacijos paruošimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 181 012,51
44715 Pretenzijos 1 tiekėjas projekto Akmenės rajono Papilės seniūnijos Pelkelės kaimo vandentiekio ir nuotekų tvarkymas detaliojo plano ir techninio projekto parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūra Akmenės rajono savivaldybės administracija 93 432,00
42508 Pretenzijos MT-5-9. Geležinkelio linijos Radviliškis–Panevėžys–Obeliai–valstybės siena su Latvija naudojamos žemės sklypų, statinių, įrenginių kadastrinių matavimų bei žemės ir kito nekilnojamojo turto įteisinimui reikalingų dokumentų parengimo paslaugų pirkimas AB "Lietuvos geležinkeliai" 78 931,64
38776 Pretenzijos 1 tiekėjas Radviliškio rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius 74 253,36
38911 Pretenzijos 1 tiekėjas Šiaulių rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas (inventorizacija) Šiaulių rajono savivaldybės administracija 72 490,15
38559 1 tiekėjas Mažeikių rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas (inventorizacija) Mažeikių rajono savivaldybės administracija 71 038,00
45391 Pretenzijos žemės konsolidacijos projektų parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas Telšių apskrities viršininko administracija 57 691,61
38488 Pretenzijos 1 tiekėjas Akmenės rajono melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 45 667,28
45904 Pretenzijos 1 tiekėjas Naujosios Akmenės miesto teritorijos dalies apželdinimo ir sutvarkymo techninio projekto parengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 43 269,23
37430 Pretenzijos vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų išpildomųjų nuotraukų bei kadastrinių matavimų atlikimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 43 138,90
36708 Pretenzijos Šiaulių miesto žemės sklypų planų sudarymo paslauga Šiaulių miesto savivaldybės administracija 33 380,31
44895 Preliminari Pretenzijos 1 tiekėjas Kelmės rajono melioruoto ploto melioracijos projektinės dokumentacijos analoginės archyvinės medžiagos skenavimas ir archyvavimas bei pritaikymas kasdieniam naudojimui, skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos, skaitmeninių duomenų parengimas, programinės įrangos paruošimas ir įrašymas į magnetines laikmenas vartotojui Kelmės rajono savivaldybės administracija 26 734,82
40256 Pretenzijos Telšių rajono melioracijos objektų projektavimas Telšių rajono savivaldybės administracija 24 715,59
38858 Pretenzijos melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 11 073,33
39175 Pretenzijos skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema Joniškio rajono savivaldybės administracija 9 059,02
42714 Pretenzijos Telšių rajono melioracijos objektų projektavimas Telšių rajono savivaldybės administracija 6 418,27
38858 Pretenzijos melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 6 222,78
38930 Pretenzijos Radviliškio rajono Šušvės (Beržės) upės baseino dalies sausinimo sistemos ir jos statinių statybos ir renovacijos techninio darbo projekto bendroji ekspertizė ir šių darbų techninė priežiūra Radviliškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius 5 434,43
41423 Pretenzijos 1 tiekėjas skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovės žemėlapį Akmenės rajono savivaldybės administracija 5 227,06
43875 Pretenzijos Kelmės rajono melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatacijos ir rekonstrukcijos darbų projektų parengimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 5 010,43
38858 Pretenzijos melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 4 778,73
38858 Pretenzijos melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 3 822,98
47187 Pretenzijos 1 tiekėjas Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrengimo, užterštos teritorijos išvalymo ir rekreacinės zonos su vandens telkiniu įrengimo projekto vykdymo priežiūra Akmenės rajono savivaldybės administracija 3 762,16
38858 Pretenzijos melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 2 751,39
46683 Pretenzijos Kelmes rajono melioracijos ir hidrotechnikos statiniu eksploatacijos ir rekonstrukcijos darbu projektu parengimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 2 070,78
43875 Pretenzijos Kelmės rajono melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatacijos ir rekonstrukcijos darbų projektų parengimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 1 744,38