Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2007 m. už:

3 335 073,03 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
53767 1 tiekėjas Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos Kelmės rajono kadastro vietovėse Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kelmės rajono žemėtvarkos skyrius 1 765 031,28
54050 Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas ir įgyvendinimas Akmenės rajone Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Akmenės rajono žemėtvarkos skyrius 494 589,41
50804 Pretenzijos 1 tiekėjas žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas ir įgyvendinimas Mažeikių rajono kadastro vietovėse Telšių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Mažeikių rajono žemėtvarkos skyrius 345 310,62
54001 Pretenzijos 1 tiekėjas Valstybinės reikšmės miškų sklypų planų parengimas iki jų kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamo turto kadastrą VĮ Mažeikių miškų urėdija 146 471,27
59635 1 tiekėjas Naujosios Akmenės pramoninio parko teritorijos infrastruktūros projektinės dokumentacijos parengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 136 121,41
49792 Pretenzijos MT-5-4. AB “Lietuvos geležinkeliai” geležinkelio linijų naudojamos žemės sklypų, statinių, įrenginių kadastrinių matavimų bei žemės ir kito nekilnojamojo turto įteisinimui reikalingų dokumentų parengimo paslaugų pirkimas AB "Lietuvos geležinkeliai" 122 852,87
54329 Pretenzijos Ginkunu kapiniu Šiauliuose laistymo vandentiekio techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiuros paslauga Šiaulių miesto savivaldybės administracija 85 437,91
46559 Pretenzijos 1 tiekėjas projekto Akmenės rajono Sablauskių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija teritorijų planavimo dokumento, statinio techninio projekto rengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra Akmenės rajono savivaldybės administracija 57 460,61
48107 Pretenzijos Šiaulių miesto žemės sklypų planų sudarymo pagal detaliuosius planus paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 43 153,38
53928 Pretenzijos 1 tiekėjas Mažeikių rajono melioracijos objektų remonto-rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 41 920,47
54841 1 tiekėjas Joniškio miesto civilinių kapinių nusausinimo darbų techninio darbo projekto parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 22 992,64
47891 Pretenzijos Šiaulių miesto žemės sklypų planų sudarymo paslaugų pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 20 686,98
49783 Pretenzijos 1 tiekėjas hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros, drenažo remonto, griovių priežiūros ir rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 16 125,75
51092 Pretenzijos melioracijos statinių rekonstravimo techninių projektų parengimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 14 638,55
45587 Pretenzijos Šiaulių rajono melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos techniniai projektai Šiaulių rajono savivaldybės administracija 8 643,13
54006 Pretenzijos Kelmės rajono melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos techninių darbų projektų parengimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 7 476,25
54210 Pretenzijos Telšių rajono melioracijos objektų projektavimo paslaugoms atlikti Telšių rajono savivaldybės administracija 3 655,58
54936 Techninės priežiūros paslaugų Kruojos upės dalies rekonstrukcijos darbams pagal paramos teikimo projektui Pakruojo dvaro sodybos dalies pastatų ir jos teritorijoje esančios Kruojos upės pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams sutartį Nr.BPD2004-ERPF-3.4.3-04-06/0022 pirkimas Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2 504,92