Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2008 m. už:

666 384,75 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
64429 Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimas iki jų kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą Valstybės įmonė Biržų miškų urėdija 153 679,35
65365 Papildomas suformuotų valstybinės reikšmės miškų valstybinės miško žemės sklypų geodezinių matavimų ir dokumentacijos parengimo (bylų suformavimas), šių sklypų įregistravimui Nekilnojamojo turto registre pirkimas VĮ Panevėžio miškų urėdija 64 607,46
64306 1 tiekėjas Projektavimo ir melioracijos skenuotos projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovės žemėlapį M1:2000 paslaugos Akmenės rajono savivaldybės administracija 48 264,02
64587 1 tiekėjas Mažeikių rajono Auksūdžio, Balėnų, Bugenių, Buknaičių, Laižuvos, Plinkšių, Purvėnų, Renavo, Santeklių, Ukrinų kadastro vietovių valstybei priklausančių melioracijos objektų tyrinėjimų ir remonto-rekonstrukcijos techninių darbo projektų parengimo paslaugų pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 38 256,19
65361 1 tiekėjas Plungės rajono savivaldybės melioracijos statinių remonto-rekonstrukcijos darbų techninių darbo projektų parengimas Plungės rajono savivaldybės administracija 35 328,43
62733 Šiaulių miesto žemės sklypų planų sudarymo paslauga Šiaulių miesto savivaldybės administracija 34 754,40
66832 Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Junkilų kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir jų statinių rekonstrukcijos investicinio projekto aprašo bei techninio projekto parengimo, paraiškos parengimo, projekto administravimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos Kelmės rajono savivaldybės administracija 32 622,51
57831 1 tiekėjas Sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcijos techninio projekto parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 20 681,77
63437 Mažeikių rajono savivaldybės skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovės žemėlapį M 1:2000, paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 18 846,08
64428 Joniškio rajono Žagarės miesto Raktuvės kapinių praplėtimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra Joniškio rajono savivaldybės administracija 17 929,51
67032 Joniškio rajono parkų kadastrinių matavimų dėl teisinės registracijos atlikimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 17 377,20
61684 Pumpučių gatvės tarp Pataičių ir S. Daukanto gatvių, Šiauliuose, nutiesimo techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 14 980,60
62731 Šiaulių miesto žemės sklypų planų sudarymo pagal detaliuosius planus paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 14 481,00
62731 Šiaulių miesto žemės sklypų planų sudarymo pagal detaliuosius planus paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 14 481,00
62120 Vandens telkinių kadastrinių matavimų atlikimas bei bylų sudarymas (inventorizacija) Joniškio rajono savivaldybės administracija 13 032,90
67199 Radviliškio rajono melioracijos statinių rekonstravimo, remonto techninių darbo projektų parengimo paslauga Radviliškio rajono savivaldybės administracija 11 579,01
61683 Gatvių rekonstrukcijos darbų techninių projektų parengimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 11 526,88
62119 Techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 10 117,44
67643 Radviliškio miesto Geležinkelio, Durpyno, Transporto, Slėnio ir Priemiesčio gatvių rekonstravimo techninio projekto parengimas Radviliškio rajono savivaldybės administracija 9 378,48
62731 Šiaulių miesto žemės sklypų planų sudarymo pagal detaliuosius planus paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 8 688,60
62119 Techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 6 746,32
63438 Mažeikių rajono melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 6 355,94
62119 Techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 6 110,98
62119 Techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 5 864,81
62121 1 tiekėjas Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto techninė priežiūra Joniškio rajono savivaldybės administracija 5 792,40
62731 Šiaulių miesto žemės sklypų planų sudarymo pagal detaliuosius planus paslaugos pirkimas Šiaulių miesto savivaldybės administracija 5 792,40
68868 1 tiekėjas Sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcijos techninė priežiūra Joniškio rajono savivaldybės administracija 5 229,89
63315 Tytuvėnų m. seniūnijos Skogolio ir Sodų gatvių šaligatvių rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 5 056,77
63312 Mašinų stovėjimo aikštelės įrengimo prie kelio Nr. 157 Kelmė–Tytuvėnai Maironių k. techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 4 954,53
63325 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 4 228,45
62119 Techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 4 010,08
63319 Užvenčio m. Žemaitės gatvės šaligatvio rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 3 781,86
62119 Techninių darbo projektų parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 3 364,52
67199 Radviliškio rajono melioracijos statinių rekonstravimo, remonto techninių darbo projektų parengimo paslauga Radviliškio rajono savivaldybės administracija 3 185,82
62121 1 tiekėjas Melioracijos statinių rekonstrukcijos ir remonto techninė priežiūra Joniškio rajono savivaldybės administracija 2 896,20
72167 1 tiekėjas Projekto „Joniškio rajono Skaistgirio seniūnijos Kivės ir Lankos upelių sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekostrukcija“ vykdymo priežiūra Joniškio rajono savivaldybės administracija 1 911,49
65281 1 tiekėjas Kelmės rajono Tytuvėnų m.Tytuvos upelio tarp piketų 59+80-78+40, griovio T-1 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcija projekto vykdymo priežiūra Kelmės rajono savivaldybės administracija 228,80
62437 Melioracijos statiniu remonto ir rekonstrukcijos techniniu darbo projektu perskaiciavimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 174,35
62437 Melioracijos statiniu remonto ir rekonstrukcijos techniniu darbo projektu perskaiciavimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 86,31