Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2010 m. už:

1 486 826,54 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
85141 Akmenės rajono Papilės miestelio ir Ventos kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų detaliųjų planų, techninių projektų ir pirkimo dokumentų, Papilės miestelio nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbų pirkimo dokumentų ir paraiškos ES finansavimui gauti bei kitų reikalingų dokumentų parengimo paslauga Akmenės rajono savivaldybės administracija 54 442,77
83412 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas Panevėžio rajono savivaldybės Nevėžio upės baseino vandens telkinių sutvarkymo darbų techninių projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra Panevėžio rajono savivaldybės administracija 28 666,01
90122 Projekto Laisvės gatvės dalies viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 14 803,09
84780 Pretenzijos Techninė priežiūra vykdant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projekto II etapą Plungėje Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" 13 895,97
92683 PROJEKTO „VANDENS TELKINIŲ VAGŲ BEI PAKRANČIŲ ŠILALĖS RAJONO TERITORIJOJE IŠVALYMAS IR SUTVARKYMAS“ TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO BEI DUMBLO IR VANDENS TYRIMŲ PASLAUGOS PIRKIMAS Šilalės rajono savivaldybės administracija 13 377,26
95731 Radviliškio r. sav. skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovių žemėlapius M 1:2000, paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 12 844,94
87072 Siberijos pelkės natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo supaprastinto projekto parengimo paslaugos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 11 490,23
93014 Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo paslaugos Valstybės įmonė Tytuvėnų miškų urėdija 10 553,79
80277 Projekto „Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Kėdainių rajono savivaldybės administracija 8 511,93
81015 Kelmės rajono Tytuvėnų m. apvažiavimo kelio – Citavičiaus gatvės rekonstrukcijos galimybių studijos ir techninio projekto parengimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 7 342,51
87174 1 tiekėjas Akmenes rajono Ventos seniunijos Žerkšciu kaimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklu irengimo techninio projekto koregavimo paslauga Akmenės rajono savivaldybės administracija 5 763,44
90900 1 tiekėjas Akmenės rajono melioracijos statinių tyrinėjimo-projektavimo paslaugos Akmenės rajono savivaldybės administracija 5 651,65
90900 1 tiekėjas Akmenės rajono melioracijos statinių tyrinėjimo-projektavimo paslaugos Akmenės rajono savivaldybės administracija 5 452,10
81656 Joniškio rajono Mikšiūnų tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstrukcijos techninio darbo projekto rengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 5 361,74
92942 Objekto „Joniškio rajono Kepalių seniūnijos Mikšiūnų tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 5 200,42
91522 Pretenzijos Viešosios infrastruktūros įrengimo Joniškio miesto poilsio zonoje „Sidabra“ techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 4 770,04
91034 Joniškio rajono Kepalių seniūnijos kelio Mėdginai - Linksmėnai rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 4 599,17
88262 Pretenzijos Projekto „Dotnuvėlės upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų tvarkymo ir valymo darbų techninė priežiūra Kėdainių rajono savivaldybės administracija 4 584,97
88406 1 tiekėjas Ventos miesto Statybininkų gatvės rekonstrukcijos techninio projekto korekcija Akmenės rajono savivaldybės administracija 4 344,30
93455 Tilto-užtvankos per Guntino upelį rekonstravimo Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r., techninio projekto parengimas Skuodo rajono savivaldybės administracija 4 312,44
93014 Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo paslaugos Valstybės įmonė Tytuvėnų miškų urėdija 3 917,22
95050 1 tiekėjas Joniškio miesto Putinų, Beržų, Viestarto, Žiemgalių, Skilvionių, Skabio ir Nameisio gatvių rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 3 330,63
83681 Projekto „Praeities taršos Raudondvario katilinės mazuto ūkyje likvidavimas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2 768,48
90019 1 tiekėjas Projekto „Smilgos upelio ir jo krantų gamtosauginis tvarkymas bei išvalymas nuo kenksmingų medžiagų techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų papildomas pirkimas. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2 345,92
93192 Vilkupio upelio būklės gerinimo ir Prabaudos tvenkinio Raseinių mieste išvalymo darbų techninė priežiūra. Raseinių rajono savivaldybės administracija 2 140,29
93192 Vilkupio upelio būklės gerinimo ir Prabaudos tvenkinio Raseinių mieste išvalymo darbų techninė priežiūra. Raseinių rajono savivaldybės administracija 2 079,18
91035 Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos kelio Vaineikiai-Saulete rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 1 710,50
94880 1 tiekėjas Objekto „Joniškio rajono Kepalių seniūnijos Mikšiūnų tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 1 679,80
90509 1 tiekėjas Radviliškio rajono Pakalniškių kaimo vietinės reikšmės kelio į Kleboniškių muziejų rekonstrukcijos techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 1 086,36
97719 1 tiekėjas Joniškio miesto Draugystės gatvės rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 579,24