Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2011 m. už:

414 928,75 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
100154 Pastatų ir statinių, žemės sklypų kadastriniai matavimai Akmenės rajono savivaldybės administracija 23 169,60
101194 1 tiekėjas Plungės rajono savivaldybės Karklėnų kadastrinės vietovės sausinimo sistemų rekonstrukcijos darbų projekto aprašo, paraiškos ir techninio projekto parengimas. Plungės rajono savivaldybės administracija 20 505,10
102750 1 tiekėjas Panevėžio st. sausinimo sistemos rekonstrukcijos projektavimo pirkimas (Konkurso šifras IF-3-035) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 19 589,61
111202 1 tiekėjas Techninio projekto V. Bielskio gatvės Vinkšnėnų kaime rekonstrukcija koregavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos Šiaulių rajono savivaldybės administracija 18 573,33
101205 Pretenzijos Skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimo su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovės žemėlapį M 1:2000 masteliu, paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 17 377,20
109112 Telšių miesto Pasvaigės g. kapitalinio remonto darbų techninio ir darbo projektų paruošimas ir projekto vykdymo priežiūra Telšių rajono savivaldybės administracija 16 470,69
104083 Šeduvos stoties drenažo sistemos rekonstrukcijos projektavimo pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Geležinkelių infrastruktūros direkcija 15 448,91
110895 1 tiekėjas Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Akmenės rajone (Ventoje, Žerkščiuose, Papilėje)“ vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas“ projektų vykdymo priežiūros paslauga Akmenės rajono savivaldybės administracija 13 032,90
112789 Radviliškio r. sav., Grinkiškio sen., Pašušvio k. v. Pašušvio k. esančio tilto ant Šušvės upės ir Giedraičių k. esančio tilto ant Žadikės upės remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 10 078,78
105684 Projektavimo su statinio projekto vykdymo priežiūra paslaugų pirkimas Molėtų rajono savivaldybės administracija 8 971,27
109027 Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelio Sedūndvaris-Arimaičiai RD0127 rekonstravimo techninio projekto parengimo bei šio projekto vykdymo priežiūros paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 8 410,57
112835 1 tiekėjas Gubernijos geležinkelio stoties drenažo rekonstrukcijos I etapo darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas (derybų šifras ND-072) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 8 410,57
109216 Automobilių stovėjimo aikštelės prie manevrinio dispečerio posto įrengimo darbų projektavimo paslaugų pirkimas (derybų šifras IF-3-143/054) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 8 109,36
113695 Paviršinio vandens nuotekų surinkimo ir nuvedimo įrengimo Žagarės mieste techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 8 080,40
100705 Projekto Nuotekų tinklų plėtra ir valymo įrenginių statyba Pikelių miestelyje“ techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 7 656,97
103360 PAKRUOJO RAJONO MELIORACIJOS PROJEKTŲ M 1:2000 DUOMENŲ VEKTORIZAVIMO IR ATRIBUTINIŲ DUOMENŲ PARENGIMO PAGAL MelGIS SPECIFIKACIJĄ PASLAUGŲ PIRKIMAS Pakruojo rajono savivaldybės administracija 7 248,82
104191 1 tiekėjas Valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos 2 techninių-darbo projektų parengimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 5 852,35
114062 1 tiekėjas Vegerių gatvės Naujosios Akmenės mieste rekonstrukcijos techninio darbo projekto korekcijos atlikimo paslauga Akmenės rajono savivaldybės administracija 5 607,04
109599 Hidrotechninių bei melioracijos statinių rekonstrukcijos techninių projektų parengimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 5 198,68
99115 Vietinės reikšmės kelių projektavimo paslaugos Šilutės rajono savivaldybės administracija 5 056,77
106087 Radviliškio miesto Laisvės alėjos RD8066 rekonstravimo techninio projekto parengimo bei šio projekto priežiūros vykdymo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 4 984,31
109599 Hidrotechninių bei melioracijos statinių rekonstrukcijos techninių projektų parengimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 4 338,51
109599 Hidrotechninių bei melioracijos statinių rekonstrukcijos techninių projektų parengimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 4 223,24
107322 1 tiekėjas Joniškio miesto Beržų, Putinų gatvių rekonstrukcijos techninių darbo projektų tikslinimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 4 054,68
98064 Tilto per Ringuvos upelį rekonstrukcijos bei Ginkūnų melioracijos ploto Nr. 7 valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos techniniai projektai Šiaulių rajono savivaldybės administracija 3 889,89
105924 1 tiekėjas „Kelmės rajono Tytuvėnų m. apvažiavimo kelio – Citavičiaus gatvės rekonstrukcija (darbai)“ projekto vykdymo priežiūra Kelmės rajono savivaldybės administracija 3 736,10
105671 Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų ir kadastro duomenų bylų parengimas Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija 3 684,26
97399 Techninio ir darbo projekto „V. Putvinskio gatvės šaligatvio dalies rekonstrukcija“ parengimas, projekto vykdymo priežiūros atlikimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 3 595,52
97975 Pavartyčių kaimo buvusios katilinės mazuto ūkio ir siurblinės likvidavimo, mazuto likučių naikinimo darbų techninės priežiūros paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 3 500,90
103426 1 tiekėjas Techninio projekto „Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir sutvarkymas“ keitimo (etapų išskyrimo) atlikimo paslauga Akmenės rajono savivaldybės administracija 3 347,43
102200 Rokiškio miesto Gėlių gatvės rekonstravimo statybos projekto ir automobilių stovėjimo aikštelės prie VšĮ Rokiškio rajono ligoninės rekonstravimo statybos projekto parengimo paslaugų pirkimas Rokiškio rajono savivaldybės administracija 3 323,22
106094 Radviliškio miesto Žaliosios gatvės RD8072 rekonstravimo techninio projekto parengimo bei šio projekto priežiūros vykdymo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2 825,60
105584 Joniškio rajono Satkūnų gyvenvietės Sidabros gatvės rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 2 586,25
100632 Pretenzijos Biržuvėnų dvaro sodybos – oficinos, arklidės ir vežiminės prijungimo prie elektros tinklų, ir esamų 0,4 kV orinių ETL keitimo kabelinėmis linijomis techninis darbo projektas Telšių rajono savivaldybės administracija 2 523,17
105925 1 tiekėjas „Kelmės m. šiaurinės m. dalies – Atgimimo, Lauko, Saulėtekio, Aušros ir šalia esančių gatvių rekonstrukcija“ projekto vykdymo priežiūra Kelmės rajono savivaldybės administracija 2 172,15
102224 Raseinių rajono kelių, gatvių projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros atlikimo paslaugos Raseinių rajono savivaldybės administracija 1 780,94
103541 Dotnuvos sen. Akademijos kadastrinėje vietovėje Žilių sausinimo sistemos ir Truskavos kadastrinėje vietovėje Linkuvės sausinimo sistemos griovių remonto ir rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimas Kėdainių rajono savivaldybės administracija 1 606,42
102224 Raseinių rajono kelių, gatvių projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros atlikimo paslaugos Raseinių rajono savivaldybės administracija 1 459,93
102224 Raseinių rajono kelių, gatvių projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros atlikimo paslaugos Raseinių rajono savivaldybės administracija 1 439,33
111365 1 tiekėjas Techninio projekto Šiaulių rajono Kuršėnų miesto melioracijos griovio ir jame esančių melioracijos statinių rekonstravimas suskirstymo į etapus paslaugų pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 1 303,29
102224 Raseinių rajono kelių, gatvių projektavimo bei projekto vykdymo priežiūros atlikimo paslaugos Raseinių rajono savivaldybės administracija 1 098,28
102082 Raseinių m. Prabaudos tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo darbų techninė priežiūra Raseinių rajono savivaldybės administracija 716,81
111703 1 tiekėjas Projekto „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Suginčių ir Skudutiškio gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra“ darbų projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros papildomų projektavimo Molėtų rajono savivaldybės administracija 245,31