Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2012 m. už:

3 775 042,09 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
129329 1 tiekėjas Asociacijos „Nekelpa“ narių valdomų sklypų dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų, techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir viešinimo paslaugos Melioracijos statinių naudotojų asociacija "Nekelpa" 317 825,43
129392 1 tiekėjas RADVILIŠKIO RAJONO AUKŠTELKŲ, VASKONIŲ, PAVARTYČIŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR VIEŠINIMO PASLAUGOMIS PIRKIMAS Melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Aukštelkai" 315 633,31
117131 1 tiekėjas Mažeikių r. Kapėnų, Pakalupio ir Plinkšių kadastro vietovių d. melioracijos statinių rekonstrukcijos su techninio darbo proj. parengimo, statinio proj. vykdymo priežiūros ir viešinimo paslaugos Melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Meljotas" 284 855,19
116277 Radviliškio rajono savivaldybės Arimaičių ežero viešosios poilsio infrastruktūros sukūrimo techninio darbo projekto parengimas ir statybos darbai Radviliškio rajono savivaldybės administracija 156 684,43
119500 Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 148 897,59
125047 1 tiekėjas Projekto „Joniškio miesto centrinės dalies Žemaičių gatvės atkarpų rekonstravimas“ papildomų rekonstrukcijos darbų atlikimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 71 943,98
119500 Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 56 315,11
119500 Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 55 726,12
119500 Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 48 888,60

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
119826 Pretenzijos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 952 335,32
119826 Pretenzijos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 686 808,52
119826 Pretenzijos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 368 183,01
116173 Gatvių (kelių) kadastriniai matavimai, kadastro ir registro dokumentų bylų parengimas ir teisinė registracija Šiaulių rajono savivaldybės administracija 58 733,78
127981 Pastatų, gatvių ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų bylų sudarymo su patikra bei kadastrinių matavimų patikslinimo paslaugų pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 34 754,40
119767 1 tiekėjas Joniškio rajono melioracijos projektų mini duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal MelGis specifikaciją paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 34 754,40
121847 Joniškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbų techninės priežiūros atlikimo paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 26 065,80
111387 Natura 2000 tinklo teritorijų natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 14 423,08
120779 Pakruojo rajono melioracijos projektų M 1:2000 duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal MelGIS specifikaciją paslaugų pirkimas Pakruojo rajono savivaldybės administracija 13 512,43
113473 Batakių miestelio, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinio sutvarkymo techninių projektų rengimo paslaugos pirkimas Tauragės rajono savivaldybės administracija 13 032,90
117545 Žemės sankasos Radviliškis-Rokiškis-V.S. 116 km remonto darbų projektavimo paslaugų pirkimas (konkurso šifras IF-3-032) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 12 265,41
113473 Batakių miestelio, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės miesto kompleksinio sutvarkymo techninių projektų rengimo paslaugos pirkimas Tauragės rajono savivaldybės administracija 11 584,80
117544 Žemės sankasos Radviliškis-Rokiškis-V.S. 21 km remonto darbų projektavimo paslaugų pirkimas (konkurso šifras IF-3-031) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 11 526,88
122181 1 tiekėjas Techninio projekto Kadagių gatvės modernizavimas Vijolių kaime, Šiaulių rajone koregavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos Šiaulių rajono savivaldybės administracija 10 513,21
117120 Skuodo rajono vandens telkinio (Bartuvos upės Skuodo mieste ir Mosėdžio miestelyje) valymo darbams atlikti techninio projekto parengimas Skuodo rajono savivaldybės administracija 10 510,30
126572 3 melioracijos statinių remonto darbų projektų parengimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 7 459,29
115962 „Vijurkų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ir tinklų plėtra“, Vijurkų k., Kukečių sen., Kelmės r. techninio projekto parengimo paslauga Kelmės rajono savivaldybės administracija 6 084,17
118871 Mažeikių rajono melioracijos griovių remonto techninių darbo projektų parengimo paslaugos pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 5 763,44
115964 Šiaulių rajono 3 gatvių rekonstravimo techninių projektų parengimas Šiaulių rajono savivaldybės administracija 5 256,60
122883 Krekenavos miestelio Birutės aikštės rekonstravimo darbų techninė priežiūra Panevėžio rajono savivaldybės administracija 3 475,44
118874 Radviliškio rajono savivaldybėje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto techninių darbo projketų parengimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 3 434,31
128521 Techninių projektų parengimo paslaugų pirkimas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 3 157,47
122887 Raseinių sen. vietinės reikšmės kelio 8v9 dalies (per Paverkšnio ir Mirklių k.) kapitalinio remonto projektavimo paslaugų pirkimas Raseinių rajono savivaldybės administracija 2 858,55
127573 Techninių darbo projektų parengimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės administracija 2 809,31
124900 Žiežmarių mstl., Pastrėvio gatvės kapitalinio remonto techninio projekto parengimas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2 435,56
127573 Techninių darbo projektų parengimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybės administracija 2 277,86
117639 Joniškio I tvenkinio ant Sidabros upės būklės gerinimo darbų techninė priežiūra Joniškio rajono savivaldybės administracija 2 259,04
127407 1 tiekėjas Kelmės m. šiaurinės dalies gatvių rekonstrukcija. II etapas (Aušros g. ir Saulėtekio g.) projekto vykdymo priežiūros pirkimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 1 892,38
119727 Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio miestelio centrinės aikštės rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 1 734,68
122889 Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių projektavimo paslaugų pirkimas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 1 442,31
122889 Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių projektavimo paslaugų pirkimas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 1 442,31
122889 Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių projektavimo paslaugų pirkimas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 1 401,76
122889 Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių projektavimo paslaugų pirkimas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 1 401,76
123384 Pretenzijos Projekto Poilsio ir laisvalaikio objektų statybos prie Laižuvos kultūros centro, adresu Dariaus ir Girėno g. 20, Laižuvos mstl., Mažeikių r. darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas Mažeikių rajono savivaldybės administracija 896,66
126576 1 tiekėjas Joniškio rajono Satkūnų gyvenvietės Sidabros gatvės rekonstrukcijos projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 868,86
128110 1 tiekėjas Projekto „Merkelių gyvenvietės gatvės rekonstrukcija“ techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą. Plungės rajono savivaldybės administracija 579,24
118874 Radviliškio rajono savivaldybėje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių remonto techninių darbo projketų parengimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 332,92
115711 Pakruojo miesto lietaus kanalizacijos tinklų inventorizavimo paslaugos Pakruojo rajono savivaldybės administracija 4,17