Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

Viso sutarčių per 2015 m. už:

326 572,93 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
162121 1 tiekėjas Melioracijos projektų M 1:2000 duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal MelGIS specifikaciją paslaugos Šiaulių rajono savivaldybės administracija 89 884,85

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
165964 Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), jų priklausinių (statinių) duomenų bazės atnaujinimo paslaugos Radviliškio rajono savivaldybės administracija 83 390,00
165815 Melioracijos projektų M 1:2000 mini duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal MelGIS specifikaciją paslaugų pirkimas Kauno rajono savivaldybės administracija 35 216,89
160512 Joniškio rajono melioracijos projektų duomenų rengimo pagal MelGis specifikaciją paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 30 000,00
160531 Melioracijos projektų M 1:2000 mini duomenų vektorizavimas ir atributinių duomenų parengimas pagal MelGIS specifikaciją (melioracinės projektinės medžiagos M 1:2000 susietos su LKS-94 koordinačių sistema duomenų bazės Mel_DB2LT sukūrimas) Mažeikių rajono savivaldybės administracija 22 538,49
164108 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 17 000,00
159748 Akmenės rajono melioracijos projektų mini duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal MelGis specifikaciją paslaugų pirkimas Akmenės rajono savivaldybės administracija 10 208,94
157928 1 tiekėjas Sukilėlių gatvėje esančios atraminės sienutės kapitalinio remonto projekto parengimas Plungės rajono savivaldybės administracija 7 008,80
163033 „Tytuvėnų apylinkių seniūnijos kelio Padubysys – Eimančiai rekonstrukcija, įrengiant asfaltbetonio dangą“ statinio projekto parengimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 7 005,90
164222 Pakruojo rajono melioracijos statinių remonto projektinės medžiagos parengimo paslaugų pirkimas Pakruojo rajono savivaldybės administracija 5 342,80
167433 Susisiekimo komunikacijų (kelių (gatvių)) Biržų r. rekonstravimo projektų parengimo ir statinio projektų vykdymo priežiūros paslaugos Biržų rajono savivaldybės administracija 4 714,16
159339 Projekto Nr. 1IG-KT-13-1-008173-PR001 „Jurbarko rajono Girdžių tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugos Jurbarko rajono savivaldybės administracija 3 267,00
158618 Nekilnojamųjų daiktų kadastro paslaugų pirkimas Joniškio rajono savivaldybės administracija 3 150,49
164996 Nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo paslaugos Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2 537,51
167427 Nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo paslaugų viešasis pirkimas Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2 129,60
163233 1 tiekėjas Joniškio miesto rytinio aplinkkelio dalies (Turgaus g.) nuo Turgaus gatvės iki kelio Nr. 152 Joniškis-Linkuva statybos darbų projekto vykdymo priežiūra Joniškio rajono savivaldybės administracija 1 800,00
164020 1 tiekėjas Papildomos susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. D. Poškos ir J. Šimkaus rekonstravimo projekto parengimo paslaugos Biržų rajono savivaldybės administracija 907,50
167580 Formavimo ir pertvarkymo projekto rengimas ir kadastrinių matavimų atlikimas Kelmės rajono savivaldybės administracija 470,00