Tiekėjas

UAB "AutoRC"

Viso sutarčių per 2011 m. už:

316 757,39 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
112116 1 tiekėjas „RENAULT“ markės automobilių techninio aptarnavimo, remonto paslaugų ir atsarginių dalių pirkimas (konkurso šifras IF-3-232) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 52 566,03
107039 1 tiekėjas Automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos (LV-3-41) AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio prekinių vagonų depas 52 566,03
103457 1 tiekėjas „Mercedes Benz“ markės automobilių techninio aptarnavimo, remonto paslaugų ir atsarginių dalių pirkimas (Konkurso šifras IF-3-073) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 52 566,03
103458 1 tiekėjas Autotransporto priemonių techninio aptarnavimo, remonto paslaugų ir atsarginių dalių pirkimas (Konkurso šifras IF-3-093) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 52 566,03
103459 1 tiekėjas NVS šalių gamybos automobilių techninio aptarnavimo, remonto paslaugų ir atsarginių dalių pirkimas (Konkurso šifras IF-3-094) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 52 566,03
102932 1 tiekėjas “RENAULT” markės automobilių techninio aptarnavimo, remonto paslaugų ir atsarginių dalių pirkimas (Konkurso šifras IF-3-072) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 52 566,03
116453 1 tiekėjas Šiaulių apskrityje valstybei perduotų lengvųjų transporto priemonių pardavimo paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1 361,21