Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Axis Industries"

Viso sutarčių per 2011 m. už:

79 241 864,55 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
102437 Šilumos tiekimo tinklų įvadų statybos darbai Vilniaus mieste UAB "Vilniaus energija" 1 401 760,89
109366 1 tiekėjas Zarasų RK lauko teritorijos aikštelės pagrindo sutvirtinimas AB "Panevėžio energija" 107 620,19

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
89014 Elektroninių karšto vandens skaitiklių įrengimas/pakeitimas daugiabučiuose gyvenamuose namuose ir apskaitos duomenų surinkimas iš skaitiklių UAB "Vilniaus energija" 49 946 843,14
91529 1 tiekėjas Elektroninių karšto vandens skaitiklių įrengimas/pakeitimas daugiabučiuose gyvenamuose namuose ir apskaitos duomenų surinkimas iš skaitiklių Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 19 987 147,82
107756 1 tiekėjas Šilumos punktų su vietiniais ar grupiniais karšto vandens boileriais keitimas ir naujų šilumos punktų statyba UAB "Vilniaus energija" 2 453 081,56
106158 Vandens skaitikliai Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 2 028 945,78
90805 Šilumos tiekimo tinklų ( Gerosios Vilties g. 14, 16, 18, 20, 33, 24, 26, 28, Savanorių pr. 52, 54, 56 (su CŠP SA-03 apėjimu) rekonstrukcija dėl techninės būklės (2012-T01) UAB "Vilniaus energija" 551 008,38
93163 Turbogeneratoriaus statinė žadinimo sistema AB Lietuvos elektrinė 428 252,88
109058 I dalis - Šilumos tiekimo tinklų mokyklos, Kunigiškių, Vilniaus g. Grigiškėse rekonstravimas, II dalis - Šilumos tiekimo tinklų ŠK-92534-02 iki ŠK-92534-16 (Viršuliškių g.) rekonstravimas UAB "Vilniaus energija" 412 117,70
92947 Pretenzijos Ieškinys Šalto vandens skaitiklių pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS' 345 633,23
107184 1 tiekėjas Šilumos energijos ir vandens apskaitos prietaisų remonto, reguliavimo bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas Valstybės įmonė "VISAGINO ENERGIJA" 280 352,18
101307 Prekių, skirtų šilumos įrenginiams ir šilumos tiekimo sistemoms, pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 245 308,16
104895 1 tiekėjas Technologinių objektų jėgos, valdymo ir dispečerizacijos įrangos bei SCADA programavimo darbų pirkimas UAB 'Aukštaitijos vandenys' 205 533,19
103227 Projekto Pasvalio raj. Mikoliškio k. šilumos tiekimo sistemos moderinizavimas darbų pirkimas AB "Panevėžio energija" 152 177,97
100343 1 tiekėjas E-2 KAMINO NR. 5 AUTOMATINIO DŪMŲ MONITORINGO SISTEMOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA UAB "Vilniaus energija" 95 993,79
109058 I dalis - Šilumos tiekimo tinklų mokyklos, Kunigiškių, Vilniaus g. Grigiškėse rekonstravimas, II dalis - Šilumos tiekimo tinklų ŠK-92534-02 iki ŠK-92534-16 (Viršuliškių g.) rekonstravimas UAB "Vilniaus energija" 80 601,25
109804 1 tiekėjas automatizuotos matavimo sistemos, įrengtos katiluose metinį priežiūros tikrinimą pagal AST procedūras ir LST EN 14181:2004 standarto reikalavimus paslaugų pirkimas. Lietuvos energija, AB 76 502,84
106811 1 tiekėjas Šilumos apskaitos prietaisų, karšto vandens skaitiklių patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimas UAB Tauragės šilumos tinklai 67 881,93
103830 1 tiekėjas Geriamojo vandens apskaitos prietaisų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys' 62 809,40
100311 Pretenzijos Šilumos apskaitos prietaisų pirkimas AB 'Šiaulių energija' 52 805,91
111601 Šilumos punktų įrengimų (atsarginių dalių) pirkimas AB 'Šiaulių energija' 43 552,71
102044 Matavimo priemonių pirkimas ir montavimas. UAB "Vilniaus energija" 35 037,24
98164 Nuotekų siurblinės Nr. 19 pastotės rekonstrukcijos darbų viešasis pirkimas AB "Klaipėdos vanduo" 34 693,23
105457 1 tiekėjas Pramoninių technologinės kontrolės įrenginių viešasis pirkimas AB "Klaipėdos vanduo" 26 065,80
107516 1 tiekėjas Nuotekų valyklos centrifūgų valdymo įrangos viešasis pirkimas AB "Klaipėdos vanduo" 22 448,85
96873 E-3 orapūtės Nr.1 švelnaus paleidimo įrenginio remontas UAB "Vilniaus energija" 16 085,21
101285 Vandens skaitiklių ir jų metrologinės patikros pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys" 16 067,25
112497 Šilumosir vandens skaitiklių patikros ir remonto paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 11 914,97
112188 1 tiekėjas Telemechanikos sistemos RASA programinės įrangos ir dispečerinio mnemo skydo pakeitimas UAB "Vilniaus energija" 10 566,47
100610 MATAVIMO PRIEMONIŲ: DIFERENCINIO SLĖGIO JUTIKLIŲ, LYGIO JUTIKLIŲ IR REGULIATORIŲ, TEMPERATŪROS MATAVIMO JUTIKLIŲ BEI ATSARGINIŲ DALIŲ PRIETAISAMS EUROTHERM 5180 IR ELEKTRODŲ pH PIRKIMAS. UAB "Vilniaus energija" 10 524,82
102360 Siurbliai, termostatiniai cirkuliaciniai ventiliai, pavaros, automatiniai ir rankiniai ventiliai Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" 7 259,47
110386 1 tiekėjas E-3 EGB-1 ir EGB-2 generatorių distilato laidumo analizatorių pirkimas UAB "Vilniaus energija" 7 146,96
107950 1 tiekėjas Automatinio monitoringo sistemos informacinių pranešimų siuntimo el. paštu ir sms žinutėmis programavimas UAB "Vilniaus energija" 6 590,17
113516 Vožtuvų pirkimas AB "Panevėžio energija" 3 696,88
101430 Elektros pavarų su reduktoriais, valdymo blokų pavaroms ir detalių valdymo blokams pirkimas. UAB "Vilniaus energija" 2 943,70
99260 Pretenzijos Šalto vandens skaitiklių pirkimas 2011 m. UAB 'Aukštaitijos vandenys' 2 801,77
98267 Vandens skaitiklių metrologinės patikros paslaugos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'Šiaulių vandenys' 1 832,24
102166 Ventilių, sklendžių, purvarinkių apsauginių vožtuvų konkursas Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" 258,62