Tiekėjas

Akcinė bendrovė "Axis Industries"

Viso sutarčių per 2016 m. už:

39 070 640,82 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
180020 Preliminari Specialiųjų statybos (elektrotechnikos) darbų AB Klaipėdos nafta objektuose pirkimas AB 'Klaipėdos nafta' 6 050 000,00
171995 Buitinių elektroninių karšto vandens skaitiklių metrologinė patikra, remontas, keitimas UAB 'Vilniaus energija' 2 178 000,00
170331 Įvadinių šilumos skaitiklių pirkimas AB "Panevėžio energija" 170 017,10
177462 Ieškinys Vandens skaitiklių rodmenų nuskaitymo ryšio įrangos, jos sumontavimo ir įdiegimo daugiabučių namų vandentiekio įvaduose pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" 62 920,00
176677 Įvadinių šilumos skaitiklių pirkimas AB "Panevėžio energija" 37 921,40
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno Pilėnų vidurinė mokykla 16 714,60
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno lopšelis-darželis "Gintarėlis" 8 770,07
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno Prano Daunio ugdymo centras 8 638,07
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus 8 334,35
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno lopšelis-darželis "Drevinukas" 6 580,52
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" 6 343,81
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno lopšelis-darželis "Malūnėlis" 6 238,91
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno lopšelis-darželis "Vyturėlis" 6 130,07
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno lopšelis-darželis "Žara" 5 848,46
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno vaikų darželis "Vaivorykštė" 5 769,27
172901 Šilumos punktų šildymo ir karšto vandens įrenginių projektavimo paslaugų ir remonto darbų pirkimas Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla 5 202,69

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
165357 Pretenzijos Ieškinys Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbai Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 15 823 003,02
173560 Šilumos perdavimo tinklo monitoringo ir apskaitos duomenų surinkimo bei perdavimo įrangos techninė priežiūra, remontas ir nuotolinis duomenų surinkimas bei perdavimas UAB 'Vilniaus energija' 8 712 000,00
174611 Šilumos perdavimo tinklo monitoringo ir apskaitos duomenų surinkimo bei perdavimo įrangos techninė priežiūra, remontas ir nuotolinis duomenų surinkimas bei perdavimas Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 2 420 000,00
172614 E2, E3, RK-8, RK-2, Perdavimo tinklo objektų elektros įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas UAB 'Vilniaus energija' 1 360 000,00
175721 Šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra, remontas, keitimas Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 943 800,00
178889 Šiaulių m. Pietinės katilinės 0,4 kV skirstyklų TR-1, TR-2 įrangos su montavimo paslaugomis pirkimas AB 'Šiaulių energija' 155 442,65
175720 Biomasės kogeneracinės elektrinės (Alytaus rajoninėje katilinėje) kamino automatinio dūmų monitoringo sistemos techninė priežiūra Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 125 235,00
171123 Stacionarių šaltinių išmetamųjų teršalų automatinių matavimo sistemų metinio priežiūros testo atlikimas UAB 'Vilniaus energija' 94 380,00
170147 Šventosios vandenvietės TR-57 0,4 kV elektros skydinės remontas Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" 88 601,85
172501 Siurblių, sklendžių ir vožtuvų pavarų valdymo sistemos remontas UAB 'Vilniaus energija' 72 440,23
181230 Šilumos apskaitos prietaisų patikra, darbingumo nustatymas ir remontas AB 'Šiaulių energija' 71 749,37
174534 Pelenų transporterio remontas UAB 'Vilniaus energija' 65 327,90
178648 Matavimo priemonių remonto paslaugos pirkimas AB "Panevėžio energija" 60 729,90
169023 AB Klaipėdos energija telekomplekso programinės įrangos atnaujinimas AB "Klaipėdos energija" 55 042,90
178305 Alytaus RK automatizuotos išmetamų dūmų monitoringo sistemos techninė priežiūra Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 52 272,00
169235 Siurblių ir kitos įrangos remontas AB "Klaipėdos vanduo" 48 400,00
175392 Šilumos apskaitos prietaisų valstybinės metrologinės patikros, remonto paslaugų pirkimas 16-01 UAB "Utenos šilumos tinklai" 39 836,82
173977 Transporterio grandinių, žvaigždžių, slydimo diskų ir velenų pirkimas UAB 'Vilniaus energija' 39 688,00
169235 Siurblių ir kitos įrangos remontas AB "Klaipėdos vanduo" 36 300,00
179990 Preliminari Karšto vandens skaitiklių pirkimas 16-01 UAB "Utenos šilumos tinklai" 30 855,00
178648 Matavimo priemonių remonto paslaugos pirkimas AB "Panevėžio energija" 29 530,05
175741 Biomasės kogeneracinės elektrinės (Alytaus rajoninėje katilinėje) kamino automatinio dūmų monitoringo sistemos AMS metinio priežiūrinio tikrinimo procedūra (AST) Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 25 047,00
178770 Karšto vandens apskaitos prietaisų pirkimas AB 'Šiaulių energija' 24 200,00
170917 Besisukančių įrengimų diagnostika (techninė priežiūra) ir remonto darbai UAB 'Vilniaus energija' 24 200,00
170917 Besisukančių įrengimų diagnostika (techninė priežiūra) ir remonto darbai Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 24 200,00
179760 Telemechanikos sistemos „RASA“ programinės įrangos ir dispečerinio mnemoskydo remontas UAB 'Vilniaus energija' 14 247,75
180660 Skaitiklių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 12 100,00
171738 8 MW galios garo katilo (DE 25/14) su biokuro pakura (DG-10) ir priklausančiais įrengimais aptarnavimo paslaugos pirkimas 16-01 UAB "Utenos šilumos tinklai" 9 801,00
178150 Šilumos ir vandens skaitiklių metrologinės patikros ir remonto paslaugų pirkimas Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė 8 880,19
178648 Matavimo priemonių remonto paslaugos pirkimas AB "Panevėžio energija" 6 370,65
175382 Deguonies matavimo įrangos su montavimo paslauga pirkimas UAB 'Vilniaus energija' 5 065,06
178605 LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS (SAK-4/2016) Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 4 242,26
178648 Matavimo priemonių remonto paslaugos pirkimas AB "Panevėžio energija" 4 222,90