Tiekėjas

UAB "Ekovalis"

Viso sutarčių per 2013 m. už:

426 376,09 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
143574 Naftos produktais užteršto vandens nuotekų valymo įrenginių išvalymo darbų pirkimas 'Lietuvos energijos gamyba', AB 315 628,54
135859 E-3 mazuto rezervuaro Nr.2 vidaus valymas UAB "Vilniaus energija" 39 301,52
140066 Pretenzijos PROJEKTO „LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLEISTŲ PASTATŲ IR KITŲ APLINKĄ ŽALOJANČIŲ OBJEKTŲ LIKVIDAVIMAS“ GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMAS Lazdijų rajono savivaldybės administracija 21 376,85
140066 Pretenzijos PROJEKTO „LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLEISTŲ PASTATŲ IR KITŲ APLINKĄ ŽALOJANČIŲ OBJEKTŲ LIKVIDAVIMAS“ GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMAS Lazdijų rajono savivaldybės administracija 14 543,27
138528 Pretenzijos Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas MT-6-3 AB 'Lietuvos geležinkeliai' 8 761,01
135262 Sukauptų pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, išvežimo ir galutinio sutvarkymo paslaugos pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "TOKSIKA" 7 935,59
135668 Naftos produktais (transformatorine alyva) užteršto grunto ir vandens surinkimo, išvežimo ir pridavimo utilizuoti paslaugos. AB LESTO 6 127,45
140066 Pretenzijos PROJEKTO „LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLEISTŲ PASTATŲ IR KITŲ APLINKĄ ŽALOJANČIŲ OBJEKTŲ LIKVIDAVIMAS“ GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMAS Lazdijų rajono savivaldybės administracija 4 730,94
135854 Inžinerinių tinklų priežiūros (praplovimo ir valymo) paslaugų pirkimas Dubijos g. 26 ir 44, Kauno g. 4, Šiauliai (konkurso šifras IF-3-066) AB 'Lietuvos geležinkeliai' filialas 'Šiaulių geležinkelių infrastruktūra' 4 205,28
141284 Naftos gaudyklių valymo paslaugos Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 3 079,24
135404 1 tiekėjas Nuotekų tinklų priežiūros pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' 686,40