Tiekėjas

UAB 'AFFECTO LIETUVA'

Viso sutarčių per 2006 m. už:

9 693 387,83 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
37377 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugos VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras 'GIS-Centras' 3 108 212,20

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
42014 Pretenzijos 1 tiekėjas esamų Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonių administravimo informacinių sistemų pritaikymo Lietuvos 2007–2013 metų kaimo plėtros fondo programai paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2 564 429,16
40032 Pretenzijos Vilniaus miesto savivaldybės finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS) ir jos diegimo paslaugų pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 1 365 000,06
34526 Pretenzijos Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenų analizės ir visuomenės informavimo posistemės sukūrimas ir įdiegimas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 842 632,07
37634 Pretenzijos 1 tiekėjas DBVS ORACLE programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 652 151,74
42637 Pretenzijos 1 tiekėjas Oracle programinės įrangos techninės priežiūros paslaugos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 441 058,98
37464 Pretenzijos 1 tiekėjas firmos ORACLE programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 377 392,94
36812 Pretenzijos duomenų bazių valdymo sistemos Oracle programinė įranga, dokumentų formų skenavimo bei atpažinimo sistema ir spalvinis dvipusio skenavimo skeneris Valstybės įmonė 'REGITRA' 86 427,55
48395 Pretenzijos 1 tiekėjas Laivo informacines sistemos prapletimas geoinformacines sistemos funkcionalumu Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 75 185,36
44412 Pretenzijos 1 tiekėjas DBVS ORACLE programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 36 311,28
36222 Pretenzijos programinė įranga Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 22 890,83
45847 Pretenzijos geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo automatizavimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 17 564,29
47619 Pretenzijos 1 tiekėjas Oracle Database Enterprise Edition licencijos (26 vnt.); TOAD Standart Edition licencijos (2 vnt.). Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 15 964,02
44865 Pretenzijos kompiuterių techninės ir programinės įrangos įsigijimo supaprastintas atviras konkursas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 15 931,44
41808 Pretenzijos kompiuterinė ir programinė įranga Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 13 286,85
40289 Pretenzijos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos naudojamos standartinės programinės įrangos papildomų licencijų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 12 469,47
43298 Pretenzijos Statybos leidimų registro ir žemės sklypų aukcionų informacinių sistemų veikiančių GIS pagrindu sukūrimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 9 276,85
39347 Pretenzijos 1 tiekėjas firmos ORACLE programinės įrangos „Oracle Database Server Enterprise Edition Option - Partitioning“ techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 8 020,91
43833 Pretenzijos kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 7 910,46
36222 Pretenzijos programinė įranga Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 6 304,77
42798 Pretenzijos Kompiuterinė ir programinė įranga bei programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugos Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 4 138,55
53250 Pretenzijos 1 tiekėjas Tarpinstitucinės duomenų saugyklos perkėlimo paslaugos įsigijimas (programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas) Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 4 101,02
44885 Pretenzijos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos pirkimas Lietuvos saugios laivybos administracija 3 951,17
40808 Pretenzijos Lietuvos Respublikos adresų ir gatvių geoduomenų bazės, pagrindinių miestų detaliųjų žemėlapių duomenų bazių bei programinės įrangos pirkimas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 1 409,58
41352 Pretenzijos taikomosios programinės įrangos pirkimas Valstybės įmonė Transporto ir kelių tyrimo institutas 1 366,28