Tiekėjas

UAB 'AFFECTO LIETUVA'

Viso sutarčių per 2007 m. už:

3 639 889,81 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
59405 1 tiekėjas Portalo valdymo sistemos programines irangos kurimo paslaugos Švietimo informacinių technologijų centras 82 140,00

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
54898 1 tiekėjas Programinės įrangos palaikymo paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 1 913 835,94
47728 Pretenzijos 1 tiekėjas Oracle ir Business Objects programinės įrangos bei licencijų pirkimas AB "Rytų skirstomieji tinklai" 279 940,03
60285 Programinės įrangos licencijų bei programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas AB "Rytų skirstomieji tinklai" 198 838,15
59627 1 tiekėjas Oracle programinės įrangos naujų versijų ir techninio aptarnavimo gavimo licencijų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 176 668,21
52897 Pretenzijos 1 tiekėjas Oracle programines irangos nauju versiju ir techninio aptarnavimo gavimo licenciju pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 170 875,81
48872 Pretenzijos 1 tiekėjas valstybinės geologijos informacinės sistemos “Geofizikos” posistemio funkcionavimui reikalingos programinės įrangos pirkimas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 112 740,44
59682 1 tiekėjas Finansų valdymo ir apskaitos sistemos papildomo funkcionalumo diegimo paslaugoms pirkti Vilniaus miesto savivaldybės administracija 108 607,51
56134 Preliminari 1 tiekėjas „Oracle“ programinės įrangos pagrindu veikiančios Agentūros informacinės sistemos priežiūros paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 84 095,23
51936 Pretenzijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų rengimo ir priėmimo elektroniniu būdu informacinė sistema. Vyriausybės teisės aktų projektų derinimo Vyriausybės kanceliarijoje ir Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų informacijos tvarkymo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 72 177,94
52889 Pretenzijos 1 tiekėjas formų optinio atpažinimo programinės įrangos (licencijų komplekto) pirkimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 68 743,34
54749 1 tiekėjas Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo automatizavimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 56 800,14
45395 Pretenzijos programinės įrangos, padedančios atlikti kompiuterinį egzaminavimą ir susieti rezultatus su studentų duomenų bazėmis, sukūrimo/adaptavimo paslaugos, projekto, finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, veikloms vykdyti Vilniaus universitetas 54 680,26
54344 Pretenzijos 1 tiekėjas Oracle programinės įrangos techninės priežiūros paslaugos Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 43 334,11
54512 Pretenzijos Elektroninių dokumentų valdymo sistemos (EDVS) diegimo paslaugos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 43 197,41
52465 Pretenzijos 1 tiekėjas Logistikos ir plotų matavimo informacinės sistemos palaikymo ir priežiūros paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 42 377,20
45396 Pretenzijos programinės įrangos, padedančios nustatyti elektroninį plagijavimą, sukūrimo/adaptavimo paslaugos, projekto, finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, veikloms vykdyti Vilniaus universitetas 31 663,29
58876 1 tiekėjas Licencijos programinei įrangai Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 21 651,53
50238 Pretenzijos 1 tiekėjas Oracle programinės įrangos techninio palaikymo paslaugos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 17 360,11
53190 Pretenzijos Kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 14 911,31
53190 Pretenzijos Kompiuterinė technika ir programinė įranga Mykolo Romerio universitetas 14 883,28
52088 Pretenzijos 1 tiekėjas Oracle programinės įrangos techninės priežiūros paslaugos Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 8 920,30
52757 Kompiuterinė ir programinė įranga Valstybės įmonė ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS 5 638,90
52290 Pretenzijos specialiųjų gebėjimų ir darbo su laboratorine ir kompiuterine įranga seminarų paslaugos Vilniaus kolegija 5 358,67
52629 Pretenzijos 1 tiekėjas Duomenų bazių valdymo sistemos programinės įrangos plėtros priemonių, įgyvendinant projektą Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas ir duomenų bazės plėtros pirkimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 5 325,52
49649 Pretenzijos kompiuterinė, programinė ir tinklo įranga Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 4 205,86
52629 Pretenzijos 1 tiekėjas Duomenų bazių valdymo sistemos programinės įrangos plėtros priemonių, įgyvendinant projektą Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymas ir duomenų bazės plėtros pirkimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 529,72
58971 Kompiuterinės, programinės įrangos pirkimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 389,60