Tiekėjas

UAB 'AFFECTO LIETUVA'

Viso sutarčių per 2008 m. už:

8 791 742,44 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
53889 Pretenzijos Ieškinys Mokesčių apskaitos sistemos diegimo paslaugos pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 5 768 206,09

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
61410 1 tiekėjas Esamų Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonių administravimo informacinių sistemų pritaikymo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programai išplėtimo paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 1 260 136,03
65306 1 tiekėjas Duomenų bazės valdymo sistemos Oracle techninio aptarnavimo su licencijomis paslaugų pirkimas Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 400 438,10
61673 1 tiekėjas Duomenų bazių valdymo programinės įrangos nuomos ir įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Lietuvos bankas 389 028,32
69018 1 tiekėjas Oracle programinės įrangos naujų versijų ir techninės priežiūros gavimo licencijų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 185 092,68
68087 1 tiekėjas Finansų valdymo ir apskaitos sistemos papildomos diegimo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija 136 121,41
66580 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Valstybės įmonė 'REGITRA' 112 783,43
66030 1 tiekėjas Elektroninių dokumentų valdymo sistemos programinės įrangos „Saperion“ atnaujinimo pirkimas VĮ Registrų centras 99 108,31
69015 Programinės įrangos, skirtos statistinių imčių tyrimų duomenų tvarkymui ir analizei, nuomos, tarnybinės stoties minėtai programinei įrangai įdiegti ir elektroninių dokumentų archyvavimo sistemos pirkimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 90 919,94
72432 1 tiekėjas MOKESCIU DEKLARACIJU FORMU PILDYMO (MXFD) IR OPTINIO ATPAŽINIMO (OCR) ŠABLONU RENGIMO PASLAUGU VIEŠASIS PIRKIMAS Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 79 641,80
61366 „ES SF paramos projekto „Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos žmogiškųjų išteklių plėtra“ tikslinių grupių testavimo ir atestavimo sistemos sukūrimas, nenutrūkstamo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo grafikų parengimas bei mokymo paslaugų portalo sukūrimas ir įdiegimas Kauno technologijos universitetas 76 894,11
71500 1 tiekėjas Elektroninio plagiato atpažinimo (aptikimo) sistemos ir jos programines irangos modifikavimo paslaugos 2008-6/33 Vilniaus universitetas 40 546,80
62452 1 tiekėjas Licenciju galiojimo pratesimo ir priežiuros paslaugu viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 29 424,81
68340 1 tiekėjas AIVIKS paviršinių vandenų posistemės plėtojimo paslaugų įsigijimas Aplinkos apsaugos agentūra 28 707,14
62798 Preliminari Pretenzijos Sveidros elektroninių formų pritaikymo traumų priežastims registruoti paslaugos Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 25 254,87
65075 1 tiekėjas Programinės įrangos, skirtos Valstybinės geologijos informacinės sistemos “Potencialių taršos židinių” posistemio funkcionalumui išplėsti, pirkimas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 24 328,08
71480 1 tiekėjas programines irangos tobulinimo paslaugos 2008-3/23/24 Vilniaus universitetas 11 545,99
69422 1 tiekėjas Licencijų programinei įrangai pirkimas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 9 267,84
70264 Pretenzijos Kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 7 463,38
71480 1 tiekėjas programines irangos tobulinimo paslaugos 2008-3/23/24 Vilniaus universitetas 5 618,63
72546 1 tiekėjas ABBYY programinės įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 5 377,67
70264 Pretenzijos Kompiuterinės bei programinės įrangos pirkimas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2 751,39
69624 Kompiuterinės, programinės įrangos pirkimas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 1 665,32
71451 1 tiekėjas Darbuotoju mokymo paslaugos Lietuvos bankas 710,15
71038 1 tiekėjas Informaciniu technologiju specialistu kvalifikacijos kelimo ir informaciniu sistemu naudotoju mokymo paslaugu, duomenu valdymo, teikimo, gavimo ir atitinkamos programines irangos kurimo priežiuros paslaugu viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 710,15