Tiekėjas

UAB 'AFFECTO LIETUVA'

Viso sutarčių per 2010 m. už:

10 476 089,79 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
83287 Licencijų techninio aptarnavimo atnaujinimo ir techninio aptarnavimo paslaugos su licencijomis Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 571 693,17
79151 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 488 654,23
80401 1 tiekėjas Vieningos veiklos planavimo ir valdymo bei finansų apskaitos valdymo sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas, vykdomas centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis Kelmės rajono savivaldybės administracija 457 570,09
80272 1 tiekėjas Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo kompiuterizuotos sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 405 301,64
78685 Pretenzijos 1 tiekėjas Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo apskaitos sistemos kūrimo, diegimo bei priežiūros paslaugos Akmenės rajono savivaldybės administracija 393 400,51
93158 Vieno langelio principu veikiančios informacinės sistemos sukūrimo, diegimo ir mokymo paslaugų pirkimas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 385 484,24
89180 1 tiekėjas Veiklos, finansinių ir materialinių išteklių valdymo ir apskaitos sistema, jos diegimo ir priežiūros paslaugos Raseinių rajono savivaldybės administracija 298 367,51
85381 Pretenzijos 1 tiekėjas Veiklos valdymo informacinės sistemos sukūrimo, diegimo paslaugų ir susijusios techninės bei programinės įrangos pirkimas Skuodo rajono savivaldybės administracija 296 835,15
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 293 124,42
84448 1 tiekėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos finansų valdymo sistemos, jos diegimo ir priežiūros paslaugos pirkimas Jurbarko rajono savivaldybės administracija 241 814,97
94118 1 tiekėjas Elektroninės aplinkos kompiuterizuotam vertinimo mokymui ir įvertintų brandos egzaminų (BE) kandidatų darbų demonstravimo internete sistemos programos sukūrimo paslaugos Nacionalinis egzaminų centras 107 423,95
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 64 327,83
86519 1 tiekėjas „Saperion“ programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugos pirkimas VĮ Registrų centras 55 072,38
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba 45 049,24
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 32 706,59
97812 1 tiekėjas Programinės įrangos (RS-SQL) licencijų galiojimo pratęsimo ir priežiūros paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 32 590,94
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 32 165,98
91440 1 tiekėjas Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinės sistemos atnaujinimo ir modernizavimo paslaugos pirkimas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra 31 539,62
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 22 522,88
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 21 803,17
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Pabėgėlių priėmimo centras 21 802,88
93687 1 tiekėjas Oracle mokymai Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 12 381,26
92608 1 tiekėjas Laivo informacines sistemos (LIS) SafeSeaNet modulio programiniu pakeitimu sukurimas ir idiegimas. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 10 931,98
91696 1 tiekėjas Darbo uzmokescio ir personalo valdymo programines irangos Paskata atnaujinimas ir techninis aptarnavimas 3 metams. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 7 733,51
73500 Pretenzijos Ieškinys Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS), jos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 5 449,70
97746 Kompiuterių naudotojų ir informacinių technologijų administratorių mokymo paslaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerija 4 344,30
88013 1 tiekėjas Oracle kursų organizavimo paslaugos pirkimas Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 4 054,68
83303 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2 027,34