Tiekėjas

UAB 'AFFECTO LIETUVA'

Viso sutarčių per 2011 m. už:

11 755 191,43 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
98557 1 tiekėjas Informacinių sistemų, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, kūrimo ir diegimo paslaugos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 1 530 357,73
95221 1 tiekėjas Dokumentų valdymo sistemos priežiūros ir vystymo bei standartinės programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 245 033,51
96667 Programinės įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 953 617,93
95519 Pretenzijos ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo paslaugos. Valstybės įmonė 'REGITRA' 876 065,51
111216 Papildomų licencijų bei jų ir turimos programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugos Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 340 951,41
82401 Pretenzijos Projekto Telšių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas paslaugų pirkimas Telšių rajono savivaldybės administracija 330 115,74
111216 Papildomų licencijų bei jų ir turimos programinės įrangos techninio aptarnavimo paslaugos Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 118 065,76
107144 Dokumentų ir projektų informacijos valdymo sistemos pirkimas Europos socialinio fondo agentūra 115 268,55
110675 1 tiekėjas Programinės įrangos „SAPERION“ licencijos ir palaikymas VĮ Registrų centras 79 536,26
101210 Pretenzijos Automobilių ir pėsčiųjų vartų techninės kontrolės informacinės sistemos modernizavimas Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 75 344,65
102657 1 tiekėjas 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo kompiuterizuotos sistemos papildomo funkcionalumo priemonių kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas Statistikos departamentas 68 837,97
110334 1 tiekėjas Uosto ir laivybos valdymo treniruoklis Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 63 716,34
111123 TEVIS, AEEAS, Bilingas, ESIS, Internetinio portalo „Mano elektra“ priežiūros paslaugos UAB Technologijų ir inovacijų centras 57 924,00
104828 1 tiekėjas Taikomosios sistemos Darbo užmokesčio apskaita priežiūros ir taikomosios sistemos Paskata licencijų palaikymo paslaugų pirkimas UAB Technologijų ir inovacijų centras 57 924,00
113071 1 tiekėjas Programinė įranga veiklos duomenų interaktyvios analizės ir centralizuotos ataskaitų sistemos sukūrimui Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 43 039,28
102121 1 tiekėjas Elektroninių dokumentų valdymo sistemos ir taikomųjų sprendimų, sukurtų Saperion ir ABBYY Flexicapture programinėmis įrangomis, priežiūros paslaugų pirkimas. Statistikos departamentas 40 491,27
108969 ŽEMĖS ŪKIO PARAMOS ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS MODULIO – IMPORTO BEI EKSPORTO LICENCIJŲ, IMPORTO KVOTŲ IR EKSPORTO SUBSIDIJŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR VYSTYMO PASLAUGŲ BEI SU ŽEMĖS ŪKIO PARAMOS ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS MODULIŲ VYSTYMU SUSIJUSIŲ MOKYMO PASLAUGŲ PIRKIMAS Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 40 184,78
96142 Pretenzijos MT-4-14 verslo valdymo bei analitikos infrastruktūros informacinė sistema ir jos įdiegimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 33 922,61
105478 1 tiekėjas Elektroninės PUPP, BE, įskaitų užduočių bazės tobulinimo paslaugos Nacionalinis egzaminų centras 23 942,08
102005 1 tiekėjas Saperion elektroninio turinio valdymo platformos licencijų techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Statistikos departamentas 22 594,92
99332 1 tiekėjas Deklaracijos formos pildymo ir skenavimo šablonų modifikavimo paslaugos viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 11 712,06
100032 1 tiekėjas Saskaitu laivo agentams pateikimo sprendimo sukurimas ir idiegimas programoje Laivo informacine sistema. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 10 968,78
109404 Projekto „Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas“ techninės, programinės įrangos įsigijimas Aplinkos apsaugos agentūra 4 888,64
103803 Darbuotojų mokymo paslaugos Lietuvos bankas 4 309,55
112889 MT-3-11 Programinės įrangos pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' 3 822,41
102825 1 tiekėjas Elektroninio plagiato atpažinimo sistemos EPAS techninis aptarnavimas 2011-02/90 Vilniaus universitetas 3 566,08