Tiekėjas

UAB 'AFFECTO LIETUVA'

Viso sutarčių per 2013 m. už:

2 733 794,87 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
127630 Pretenzijos 1 tiekėjas Informacinės sistemos „BILINGAS“ tobulinimo/keitimo/vystymo ir priežiūros paslaugų pirkimas UAB Technologijų ir inovacijų centras 806 012,51
134867 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos, veikiančios „Oracle APEX“ technologiniu pagrindu, palaikymo ir vystymo paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 258 582,83
125798 Integracijos platformos duomenų apsikeitimui tarp vidinių ir išorinių sistemų programinės įrangos nuomos ir įdiegimo ir vystymo paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 205 005,82
138751 1 tiekėjas Centrinės projektų valdymo agentūros informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 173 643,13
131354 1 tiekėjas Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistemos „PASKATA“ priežiūros paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės administracija 138 774,33
142111 1 tiekėjas Finansų ir strateginio valdymo sistemų palaikymo paslaugų pirkimas Vilniaus rajono savivaldybės administracija 88 310,94
141137 1 tiekėjas Elektroninės dokumentų valdymo sistemos „Sodas“ priežiūros ir plėtros paslaugų pirkimas Lietuvos statistikos departamentas 65 847,72
138560 1 tiekėjas Programinės įrangos SAPERION palaikymas VĮ Registrų centras 57 953,00
136559 TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS, SKIRTOS DATA MINING TECHNOLOGIJŲ TAIKYMUI, PIRKIMAS Muitinės kriminalinė tarnyba 56 070,44
145657 1 tiekėjas Programinės įrangos (RS-SQL) bendros licencijos ir naudotojo licencijų galiojimo pratęsimo viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 43 362,42
134206 1 tiekėjas Informacinių sistemų techninio aptarnavimo ir plėtimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 41 161,31
134206 1 tiekėjas Informacinių sistemų techninio aptarnavimo ir plėtimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 26 724,54
134206 1 tiekėjas Informacinių sistemų techninio aptarnavimo ir plėtimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 22 200,39
134206 1 tiekėjas Informacinių sistemų techninio aptarnavimo ir plėtimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 19 659,70
131860 1 tiekėjas Personalo valdymo ir darbo užmokesčio sistemos „Paskata“ naujos versijos įdiegimas ir techninis apatarnavimas 2013-2015 metais. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 13 773,35
131689 Pretenzijos Universaliosios pašto darbo vietos informacinės sistemos programavimo paslaugų pirkimas AB Lietuvos paštas 13 667,17
145743 1 tiekėjas Elektroninių dokumentų archyvo valdymo programinės įrangos licencija AB 'Lietuvos dujos' 10 653,38
135528 Programinės įrangos licencijos AB 'Lietuvos dujos' 8 778,88
137564 1 tiekėjas Mokymo paslaugų Apskaitos informacijos patikra ir analizė rengiant finansinės atskaitomybės rinkinį viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 8 514,83
146149 1 tiekėjas Mokesčių apskaitos informacinės sistemos mokymo paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 4 309,55
147430 Oracle duomenų bazių mokymo paslaugos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1 447,81