Tiekėjas

UAB 'AFFECTO LIETUVA'

Viso sutarčių per 2014 m. už:

11 526 397,12 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
144850 1 tiekėjas Dokumentų valdymo sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2 024 692,92
148624 1 tiekėjas Mokesčių apskaitos informacinės sistemos tinkamo veikimo užtikrinimo paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1 507 050,41
149152 1 tiekėjas Fondo valdybos elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 299 747,74
149907 Preliminari IT konsultavimo ir kompetencijų paslaugų sudarant preliminarias sutartis pirkimas UAB Technologijų ir inovacijų centras 1 042 632,07
146190 1 tiekėjas Finansų valdymo ir apskaitos sistemos, duomenų (ataskaitų) pateikimo ir agregavimo priemonės aptarnavimo, palaikymo, priežiūros, konsultavimo paslaugų ir naujų papildomų funkcionalumų diegimo paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 659 211,94
155321 1 tiekėjas Papildomų elektroninių paslaugų, siekiant modernizuoti VĮ „Regitra“ vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinę sistemą, pirkimas Valstybės įmonė 'REGITRA' 252 316,96
145209 Elektroninio konsultacijų turinio teikimo informacinės sistemos sukūrimo ir programinės įrangos įsigijimo paslaugų pirkimas Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 206 787,77
154975 1 tiekėjas Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 176 621,87
145213 1 tiekėjas DVS programinės įrangos licencijų ir jų techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 139 386,20
156428 1 tiekėjas FINANSŲ VALDYMO SISTEMOS PRITAIKYMO EURO ĮVEDIMUI PASLAUGOS Vilniaus rajono savivaldybės administracija 108 636,47
152282 1 tiekėjas Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistemos “PASKATA” priežiūros paslaugų pirkimas Vilniaus miesto savivaldybės administracija 101 361,33
150088 1 tiekėjas Mokesčių deklaracijų formų pildymo (MXFD) ir optinio atpažinimo (OCR) šablonų rengimo paslaugos viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 77 797,73
154793 1 tiekėjas Saperion licencijų techninio aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros ir licencijų pirkimas VĮ Registrų centras 70 035,48
153825 1 tiekėjas Elektroninių dokumentų archyvavimo modulis VĮ Registrų centras 61 327,04
155928 1 tiekėjas Mokesčių apskaitos informacinės sistemos modifikavimo paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 40 195,49
157097 1 tiekėjas Programinės įrangos SAPERION funkcionalumo plėtimo paslaugos AB 'Amber Grid' 29 436,98
158899 1 tiekėjas Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) pritaikymo dirbti su euru pirkimas. Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 27 965,13
155752 1 tiekėjas Praktinio vairavimo skaitmeninių protokolų programinių priemonių priežiūros paslaugų pirkimas Valstybės įmonė 'REGITRA' 19 596,62
154073 1 tiekėjas Mokymo paslaugos (Darbas su PVDUAIS) AB 'Lietuvos geležinkeliai' 6 950,88