Tiekėjas

UAB 'NOTA BENE'

Viso sutarčių per 2008 m. už:

4 092 965,04 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
61199 Preliminari Apsaugos nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonės 2008–2009 m. Lietuvos kariuomenė 2 091 045,57
60941 Mobilioji vandens tiekimo sistema Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 653 634,15
58775 Sausumos transporto priemonių, specialiosios technikos ir sausumos transporto priemonių nuimtų pagrindinių agregatų remonto paslaugų bei sausumos transporto priemonių ir šarvuočių M113 atsarginių detalių pirkimas Lietuvos kariuomenė 350 706,71
61418 Aprangos priedai, ekipuotės ir patalynės prekės Lietuvos kariuomenė 297 614,40
65178 Pretenzijos Išminavimo įrangos ir bendrosios inžinerinės technikos pirkimas Lietuvos kariuomenė 269 778,73
64290 Automobilinės ašinio svėrimo svarstyklės Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos 212 210,67
64949 1 tiekėjas Individualios apsaugos priemonės Lietuvos policijos logistikos centras 72 404,10
48223 Pretenzijos Ieškinys būtinos gelbėjimo įrangos pirkimas Jelgavos ir Šiaulių miestams Šiaulių miesto savivaldybės administracija 49 220,44
68885 Logistinė įranga Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė 29 561,52
62719 Pretenzijos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų uniforminės ir apsauginės avalynės pirkimas Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 23 435,62
68014 Pretenzijos Suslėgto oro balionų paruošimo bei bandymo stendų ir kompresoriaus pirkimas Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 14 695,32
67859 Šarvuočių M113 atsarginių detalių pirkimas Lietuvos kariuomenė 9 456,61
62111 Pretenzijos Laboratorinės įrangos viešasis pirkimas Lietuvos teismo ekspertizės centras 8 581,04
60562 Paieškos, gelbėjimo ir kitos specialiosios įrangos 2008 m. pirkimas Lietuvos kariuomenė 4 880,55
67231 Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas Valstybės įmonė Transporto ir kelių tyrimo institutas 3 007,41
64145 Asmeninių apsaugos priemonių pirkimas AB 'Lietuvos geležinkeliai' Vilniaus lokomotyvų depas 1 344,33
70321 Laboratorinių prietaisų pirkimas 2008-4/199; 4/200; 4/201; 4/202 Vilniaus universitetas 998,03
65993 Asmeninių apsaugos priemonių pirkimas LT-2-30 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio lokomotyvų depas 389,84