Tiekėjas

UAB "PERSON PREMIER"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

772 350,79 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
189334 PROJEKTŲ DALYVIŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASLAUGOS Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 740 656,97

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai