Tiekėjas

UAB "ELSIS TS"

Viso sutarčių per 2013 m. už:

149 548 931,45 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
139442 Preliminari Pretenzijos Preliminarioji sutartis dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu užsakymų per CPO Viešoji įstaiga CPO LT 144 810 009,27
129707 Pretenzijos Keturračiai motociklai Lietuvos kariuomenė 635 207,95

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
131747 1 tiekėjas Meteorologinio radiolokatoriaus įsigijimas ir įrengimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 1 524 035,09
131540 Pretenzijos Ieškinys Perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB Sistemos valdymo centro pulto remonto, įrengiant vaizdo sieną, darbai LITGRID AB 1 156 374,94
132917 1 tiekėjas Telemetrijos sistemos plėtimui ir remontui reikalinga įranga ir šios įrangos įrengimo ir sistemos funkcionalumo plėtimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 420 593,80
128835 1 tiekėjas Spektrofotometro pirkimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 241 233,94
141012 Palydovinių siųstuvų pirkimas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 118 415,50
128309 1 tiekėjas Aerodinaminio vamzdžio vėjo greičio jutiklių kalibravimui (patikrai) pirkimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 92 486,78
128243 Meteorologinių prietaisų pirkimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 91 094,13
147828 Jūrinės palydovinio ryšio duomenų perdavimo sistemos ir jos integravimas. Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos 83 700,19
142507 1 tiekėjas Automatinių agrometeorologijos stočių tinklo matavimo įrangos atnaujinimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 73 818,48
132917 1 tiekėjas Telemetrijos sistemos plėtimui ir remontui reikalinga įranga ir šios įrangos įrengimo ir sistemos funkcionalumo plėtimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 66 758,86
137427 ORLAIVIŲ NAVIGACINIŲ PALYDOVINIŲ ĮMTUVŲ SISTEMŲ DUOMENŲ BAZIŲ ATNAUJINIMO PASLAUGOS Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas 61 502,26
142749 1 tiekėjas Informacijos oro navigacijai palydovinio priėmimo ir sklaidos sistemos įsigijimas ir įrengimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 60 811,54
132917 1 tiekėjas Telemetrijos sistemos plėtimui ir remontui reikalinga įranga ir šios įrangos įrengimo ir sistemos funkcionalumo plėtimo paslaugos AB 'Lietuvos dujos' 57 822,64
131928 Laboratorinės įrangos ir su ja susijusių įrenginių pirkimas V-2569 - (VP.01) Vilniaus universitetas 43 335,09
128834 1 tiekėjas Automatinių meteorologijos stočių jutiklių kalibravimo stendo įrangos pirkimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 11 730,99