Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"

Viso sutarčių per 2007 m. už:

1 062 511,58 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
47884 Pretenzijos 1 tiekėjas Lietuvos ir užsienio šalių leidyklų knygų tradicine ir elektronine forma pirkimas bei jų pristatymas Vilniaus universitetas 579 240,04
59145 Lietuvos ir užsienio šalių leidyklų knygos, mokslo darbai, tęstiniai ir kiti leidiniai bei teisės aktų rinkinių segtuvų papildymai Mykolo Romerio universitetas 72 405,00
56246 Pretenzijos Lietuvos ir užsienio knygu, brošiuru, atlasu ir kitokiu dokumentu tiekimas 2007-2009 metais Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 57 924,00
62279 Knygų ir kitų spaudinių pirkimas Vytauto Didžiojo universitetas 57 924,00
51444 Pretenzijos 1 tiekėjas Knygų pirkimas Lietuvos žemės ūkio universitetas 57 924,00
179140 Knygu, reikalingu igyvendinant projekta „Mechatronikos krypties magistranturos studiju programu ir doktoranturos pertvarkymas ir atnaujinimas“, Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-03/SUT-165, kuri bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sajungos (toliau – ES) strukturiniai fondai, pirkimas Kauno technologijos universitetas 46 446,86
58067 2007 m. knygų pirkimas nr. 2 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 31 201,81
55106 Projekto „Saulėtekio verslumo mokykla“ Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0094 Lietuvos ir užsienio šalių leidyklų knygų ir mokslinių publikacijų pirkimas Viešoji įstaiga 'Saulėtekio slėnis' 26 185,18
46975 Pretenzijos knygų, reikalingų projektams vykdyti, pirkimas Vilniaus universitetas 17 083,30
51919 Užsienio šalių leidyklų knygų pirkimas Vilniaus universitetas 14 379,03
59836 Metodinės literatūros pirkimas Lietuvos žemės ūkio universitetas 14 191,38
72712 Knygų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams įsigijimas Kauno technologijos universitetas 12 635,86
49418 Pretenzijos 1 tiekėjas mokslinės literatūros ir vaizdinės medžiagos pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 11 387,77
71017 Knygų, reikalingų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamam projektui „Vadybos ir administravimo krypties magistro studijų programos „Žinių ir inovacijų vadyba“ sukūrimas“ (Nr. ESF/2004/2.5.0-03-418/BPD-188/F450BPD-188), pirkimas Kauno technologijos universitetas 10 103,71
52887 Pretenzijos Knygos ir periodinis leidinys Vilniaus Gedimino technikos universitetas 9 693,61
52911 1 tiekėjas Knygų pirkimas Vilniaus universitetas 8 669,78
71346 1 tiekėjas Knygų pirkimas ES Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams Vytauto Didžiojo universitetas 8 666,03
52911 1 tiekėjas Knygų pirkimas Vilniaus universitetas 5 792,40
68391 1 tiekėjas Mokslinės literatūros (knygų) pirkimas Matematikos ir informatikos institutas 5 792,40
52911 1 tiekėjas Knygų pirkimas Vilniaus universitetas 2 892,83
54585 1 tiekėjas Mokslinės literatūros ir žurnalų pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 2 152,17
57336 1 tiekėjas Projekto „Saulėtekio verslumo mokykla“ Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0094 Lietuvos ir užsienio šalių leidyklų knygų pirkimas Viešoji įstaiga 'Saulėtekio slėnis' 2 077,52
72712 Knygų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams įsigijimas Kauno technologijos universitetas 1 906,00
46975 Pretenzijos knygų, reikalingų projektams vykdyti, pirkimas Vilniaus universitetas 1 877,45
72712 Knygų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams įsigijimas Kauno technologijos universitetas 1 498,96
72712 Knygų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams įsigijimas Kauno technologijos universitetas 1 334,26
62230 Pretenzijos Vadoveliai, knygos ir kiti spaudiniai Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 391,82
52732 Pretenzijos Standartai ir literatūra Vilniaus Gedimino technikos universitetas 361,64
72712 Knygų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams įsigijimas Kauno technologijos universitetas 334,35
60904 Pretenzijos Vadovėliai ir priešmokyklinio ugdymo priemonės Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka 19,55
62232 Pretenzijos Vadovėlių ir priešmokiklinio ugdymo priemonių pirkimas Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras 18,87