Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė "Humanitas"

Viso sutarčių per 2008 m. už:

564 737,88 EUR
Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
67320 Preliminari Lietuvos, užsienio šalių leidyklų ir mokslinių institucijų knygų, mokslo darbų, tęstinių ir kitų leidinių bei buhalterinės krypties teisės aktų rinkinių segtuvų papildymų pirkimas. Mykolo Romerio universitetas 165 083,41
64906 1 tiekėjas Lietuvos ir užsienio šalių leidyklų mokslinė ir metodinė literatūra Mykolo Romerio universitetas 80 683,51
68481 1 tiekėjas Leidinių pirkimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 57 924,00
69281 1 tiekėjas Užsienio šalių leidyklų mokslinė ir metodinė literatūra Mykolo Romerio universitetas 51 314,01
69225 VGTU knygų pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 46 485,36
61728 Specializuotų užsienio šalių leidyklų vadovėlių, knygų ir enciklopedijos viešasis pirkimas Nr. 1/50-51 Vilniaus universitetas 29 438,17
66418 Projekto, finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, veikloms vykdyti reikalingų knygų pirkimas 2008-6/1 Vilniaus universitetas 24 867,06
65958 1 tiekėjas Biomedicinos ir fiziniu mokslo sriciu knygu pirkimas 2008-4/131 Vilniaus universitetas 21 143,97
71041 knygų pirkimas 12/37 Vilniaus universitetas 16 218,72
71045 knygų pirkimas 2008-4/158 Vilniaus universitetas 11 251,74
62681 Knygų ir standartų pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 6 622,14
70587 Knygų pirkimas ES Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams Vytauto Didžiojo universitetas 6 057,90
71020 1 tiekėjas Knygų pirkimas ES Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamam projektui Vytauto Didžiojo universitetas 5 618,18
69169 Projekto, finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, veikloms vykdyti reikalingų knygų pirkimas Vytauto Didžiojo universitetas 5 247,18
71128 Knygų, reikalingų įgyvendinti projektą „Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra“, Nr. ESF/2004/2.5.0-03-383/BPD-157/ParS-12500-595 kartu su Vilniaus universitetu bei Matematikos ir Informatikos institutu (2.7.2 biudžeto eil., 39 ir 40 pirkimų plano eil.), kurį bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūriniai fondai, pirkimas Kauno technologijos universitetas 5 139,61
64312 1 tiekėjas Mokslinės literatūros pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 4 939,47
72940 VGTU knygų ir bibliotekos prenumeruojamų laikraščių ir žurnalų pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 4 660,69
66921 Projekto, finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, veikloms vykdyti reikalingų knygų pirkimas Vytauto Didžiojo universitetas 4 254,23
65544 1 tiekėjas Knygų Suvirinimo ir medžiagotyros problemų institutui pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 3 256,55
65418 knygų reikalingų įgyvendinant ES struktūrinių fondų (Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra) ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą Kauno tarpuniversitetinių biomolekulinių mokslų magistrinių studijų integracija (sutarties numeris BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0097)pirkimas Kauno technologijos universitetas 2 846,52
68453 1 tiekėjas Mokslinės literatūros (knygų) pirkimas Matematikos ir informatikos institutas 2 316,96
70587 Knygų pirkimas ES Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams Vytauto Didžiojo universitetas 2 108,57
70882 Knygų ir periodinių leidinių pirkimas ES Stuktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamam projektui Vytauto Didžiojo universitetas 2 066,01
70238 Knygų pirkimas ES Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamam projektui Vytauto Didžiojo universitetas 1 970,00
70587 Knygų pirkimas ES Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamiems projektams Vytauto Didžiojo universitetas 1 728,03
58425 1 tiekėjas Projekto „Finansų ir draudimo matematikos bei ekonometrijos magistrantūrų įsteigimas“, finansuojamo ES struktūrinių fondų lėšomis ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, veikloms vykdyti reikalingų knygų pirkimas 10/130 Vilniaus universitetas 1 495,89