Tiekėjas

UAB "TMD partneriai"

Viso sutarčių per 2010 m. už:

1 840 328,62 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
84713 Vilniaus rajono savivaldybes administracijos darbuotoju kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) paslaugos. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 121 670,57
95836 1 tiekėjas Projekto „ŠMTP paslaugų sistema inovacijoms ir technologijoms remti“ (NR. S-VP2-1.4-ŪM-03-K-01-014) konsultacinių paslaugų pirkimas VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS 103 915,66
87135 Pretenzijos Paprojekčio „Prienų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų ugdymas“, iš dalies finansuojamo EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis (sutarties Nr. 2004-LT0029-SAC-2EEE/NOR-02-056/1VL-93), mokymo paslaugos Prienų švietimo centras 67 022,71
81204 Pretenzijos Kvalifikacijos kėlimo mokymų pirkimas Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija 64 643,19
83168 1 tiekėjas Konsultacinės paslaugos naujų įmonių steigimo, verslo plėtros, šiuolaikinių vadybos metodų diegimo, rinkos analizių, naujų produktų rinkodaros bei intelektinės nuosavybės teisių klausimais VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS 58 435,91
82957 Pretenzijos Asmenų motyvavimo, kurie turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus, mokymo paslaugos ASOCIACIJA "ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUMAS" 55 050,97
82704 1 tiekėjas Specifiniai mokymai farmacijos srities įmonėms ASOCIACIJA "ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUMAS" 50 376,51
88798 Preliminari Konsultavimo paslaugos Lietuvos įmonių konkurencingumui ir/ arba veiklos našumui didinti Viešoji įstaiga 'Investuok Lietuvoje' 48 269,81
88798 Preliminari Konsultavimo paslaugos Lietuvos įmonių konkurencingumui ir/ arba veiklos našumui didinti Viešoji įstaiga 'Investuok Lietuvoje' 48 269,81
82705 1 tiekėjas Specifiniai mokymai reklamos srities įmonėms ASOCIACIJA "ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUMAS" 39 667,81
85986 1 tiekėjas Supaprastintas atviras konkursas Valstybės tarnautojų atrankos sistemų tinkamumo ir efektyvumo tyrimo vertinimo-ekspertizės paslaugos Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 37 532,15
83166 1 tiekėjas Kompleksinių konsultacijų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektų klausimais paslaugos VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS 21 727,29
82961 Pretenzijos Bendrieji mokymai darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovams ASOCIACIJA "ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUMAS" 18 141,80
82959 Pretenzijos Savęs atstovavimo, reprezentavimo ir interesų gynimo darbo rinkoje mokymo paslaugos ASOCIACIJA "ŽINIŲ EKONOMIKOS FORUMAS" 12 589,78