Tiekėjas

UAB "TMD partneriai"

Viso sutarčių per 2011 m. už:

179 732,41 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai