Tiekėjas

UAB "TMD partneriai"

Viso sutarčių per 2013 m. už:

547 737,75 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
131400 Preliminari Kvalifikacjos kėlimo mokymo paslaugos Lietuvos energija, AB 116 813,44
140449 Mokymų paslaugų pirkimas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 98 948,46
126366 Pretenzijos Mokymų, skirtų tobulinti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos pavaldžių institucijų darbuotojų kompetenciją ES darbo, socialinės ir jaunimo politikos srityse, organizavimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 73 809,02
138554 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) paslaugų pirkimas Vilniaus rajono savivaldybės administracija 58 943,47
138554 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo (mokymo) paslaugų pirkimas Vilniaus rajono savivaldybės administracija 55 171,46
130638 1 tiekėjas Mokymų ir informacinių renginių organizavimo paslaugų pirkimas įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Verslo vektorius“ Vilniaus rajono savivaldybės administracija 39 982,61
142007 Mokymų paslaugų pirkimas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 32 321,59
132042 1 tiekėjas Patobulintos vidinės studijų kokybės vadybos sistemos nepriklausomas ekspertų vertinimas VISKUS-5 Kauno technologijos universitetas 23 444,45
140206 1 tiekėjas Tarptautiniai aukščiausio lygio valsybės institucijų vadovų mokymai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 14 841,14
139302 1 tiekėjas Tarptautinius mokymai strateginių sprendimų priėmimo klausimais ir tarptautiniai mokymai vadovavimo ir įtakos klausimais Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 10 348,12
137471 1 tiekėjas Tarptautiniai mokymai komunalinių įmonių reguliavimo klausimais Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 6 284,75
145406 1 tiekėjas Tarptautiniai mokymai infrastruktūrų reguliavimo klausimais Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 6 038,58
136058 1 tiekėjas Mokymai tema „Reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo“ Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2 761,58
140207 1 tiekėjas Tarptautiniai mokymai energetikos rinkos stebėsenos klausimais Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 1 561,05
138811 Kvalifikacijos kėlimo paslaugų pirkimas (VRM-SD 12-46) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 588,74