Tiekėjas

UAB "TMD partneriai"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

326 650,00 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai