Tiekėjas

UAB "Meldas"

Viso sutarčių per 2007 m. už:

871 362,37 EUR