Tiekėjas

UAB "DGE Baltic Soil and Environment"

Viso sutarčių per 2010 m. už:

378 834,92 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
92668 Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo paslaugų pirkimas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 280 352,18

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai