Tiekėjas

UAB "DGE Baltic Soil and Environment"

Viso sutarčių per 2016 m. už:

52 069,81 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai