Tiekėjas

UAB "Vilniaus skalbykla"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

36 511 160,00 EUR