Tiekėjas

UAB "Labochema LT"

Viso sutarčių per 2008 m. už:

1 793 443,13 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
66396 Molekulių pluoštelių epitaksijos įrenginio pirkimas 2008-4/157 Vilniaus universitetas 371 818,00
65973 Pretenzijos Matavimo įrangos ir įrenginių vandens matavimo stotims, vandens srovės greičio, vandens debito prietaisų, plaukiojimo bei transporto priemonių pirkimas Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 168 205,63
67182 virusologiniams tyrimams naudojamu reagentu, diagnostiniu rinkiniu bei papildomu priemoniu pirkimas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 151 994,03
61553 Pretenzijos Ieškinys Matavimo prietaisų ir laboratorinės įrangos pirkimas Jūrinių tyrimų centras 99 797,28
71455 Stereoskopiniai mikroskopai Lietuvos teismo ekspertizės centras 64 879,09
71887 1 tiekėjas Molekulių pluoštelių epitaksijos įrenginio SVT III-V MBE System Model C-V-2 priedų pirkimas, Nr. 2008-12/37 Vilniaus universitetas 61 399,44
68319 Pretenzijos Automobilio, palyginamojo mikroskopo, PGR (polimerazės grandininės reakcijos) termociklerių, kompiuterio, mikroprocesoriaus reguliuojamų stalinių centrifugų su rotoriumi ir metrologiškai patikrintų keičiamo tūrio mikropipečių įsigijimas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras 57 920,06
69600 Reagentai ir pagalbines priemones Medicinines genetikos centrui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 53 620,83
61718 Reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 48 705,67
63383 Laboratorinių priemonių ir laboratoriniams tyrimams atlikti reikiamų medžiagų įsigijimas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras 47 630,11
63078 Pretenzijos ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis remiamo projekto „Vandenilio energetikos technologijų centras“ (Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0002) laboratorinės mokslinės-techninės įrangos, skirtos mokymams vandenilio energetikos technologijų srityje, pirkimas Lietuvos energetikos institutas 44 349,11
66353 1 tiekėjas Sprendimu priemimo simuliatoriaus pirkimas Policijos mokykla 43 060,70
67126 Vilniaus kolegijos Biochemijos, Cheminės analizės, Siuvinių ir aprangos, Mažosios architektūros technologijų laboratorijų įrangos pirkimas Vilniaus kolegija 43 040,88
61416 Laboratorinės agronominių tyrimų įrangos įsigijimas Lietuvos žemdirbystės institutas 39 965,46
67338 VGTU laboratorinės įrangos pirkimas Nr. 2 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 32 360,46
65600 Serologiniams tyrimams naudojamų reagentų, diagnostikos rinkinių bei papildomų priemonių pirkimas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 31 299,32
66922 Augalų patologijos ir kokybės laboratorinės įrangos įsigijimas Lietuvos žemdirbystės institutas 24 927,71
61421 Pretenzijos Vaisių ir daržovių biocheminių ir technologinių tyrimų bei procesų modeliavimo įranga Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 21 530,35
63539 Laboratorinių baldų įsigijimas Lietuvos žemdirbystės institutas 21 142,12
59979 Medikamentų, reagentų, diagnostikumų, mitybinių terpių ir kitų laboratorinių priemonių pirkimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 20 440,17
64456 Antivibracinis stalas bei laboratoriniai stalai ir traukos spintos Vilniaus universitetas 20 218,03
64700 VGTU Chemijos ir bioinžinerijos katedros laboratorinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 17 019,23
62981 Laboratorijose naudojamų reagentų, smulkių vienkartinių įrangos priedų ir indų viešasis pirkimas Nr. 11/135; 02/7 Vilniaus universitetas 16 909,53
60573 Pretenzijos Reagentų ir paliudytųjų pamatinių medžiagų viešasis pirkimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 16 904,02
62716 Diagnostikos reagentai VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė 16 744,98
63535 Pretenzijos Matavimo, tikrinimo, bandymo ir kitokie prietaisai naftos produktų kokybės rodikliams nustatyti Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 16 369,90
67848 Pretenzijos Mikroskopų pirkimas Lietuvos teismo ekspertizės centras 16 301,55
63829 Laboratorinės įrangos pirkimas Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 15 071,25
76108 1 tiekėjas Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto laboratorinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 14 353,57
64101 Medicininė įranga Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 12 986,56
60432 Įrangos aplinkos oro monitoringo sistemų atnaujinimui ir stiprinimui pirkimas Aplinkos apsaugos agentūra 11 454,15
67223 Laboratoriniai reikmenys iš metalo bei plastiko, cheminės medžiagos ir kitos priemonės Valstybinis patologijos centras 10 818,58
61718 Reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 9 590,88
62294 Preliminari Pretenzijos Įvairūs medicinos prietaisai VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 9 432,34
69549 Technologinės įrangos pirkimas LT-2-43 AB 'Lietuvos geležinkeliai' Radviliškio lokomotyvų depas 9 017,90
67210 Pretenzijos Ieškinys Mokslinių tyrimų įrangos pirkimas, skirtas Gamtos mokslų fakulteto bazių atnaujinimui Vilniaus pedagoginis universitetas 8 508,25
68935 Medicinos įrangos priežiūros ir remonto paslaugos VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė 6 942,13
58423 Pretenzijos Mokslinių tyrimų įranga Fizikos institutas 6 766,68
63535 Pretenzijos Matavimo, tikrinimo, bandymo ir kitokie prietaisai naftos produktų kokybės rodikliams nustatyti Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos 6 698,33
66096 Laboratorinė įranga Valstybinis patologijos centras 6 493,28
58942 Reagentai ir kitos mokslinės paskirties priemonės Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas 5 750,39
67188 Pretenzijos Diagnostikos reagentų ir kitų priemonių pirkimas Viešoji įstaiga Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė 5 704,01
58423 Pretenzijos Mokslinių tyrimų įranga Fizikos institutas 5 191,21
63829 Laboratorinės įrangos pirkimas Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 5 184,03
61416 Laboratorinės agronominių tyrimų įrangos įsigijimas Lietuvos žemdirbystės institutas 4 943,44
67336 VGTU laboratorinės įrangos pirkimas Nr. 3 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 4 545,30
65746 Prietaisai laboratorinei įrangai Vilniaus universitetas 4 428,29
62998 Laboratorinės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 4 344,30
67753 Laboratorinės įrangos pirkimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 4 340,25
69922 Vaistai ir rengenokontrastinės medžiagos VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė 3 822,98
69367 Kompiuterinė ir programinė įranga Klaipėdos universiteto padaliniams Klaipėdos universitetas 3 472,20
70321 Laboratorinių prietaisų pirkimas 2008-4/199; 4/200; 4/201; 4/202 Vilniaus universitetas 3 318,18
66065 Reagentai ir pagalbinės priemonės Mikrobiologijos laboratorijai VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2 748,54
64127 Cheminių reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 2 719,00
62295 Pretenzijos Reagentai ir pagalbinės priemonės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2 699,79
62576 Medicinos prietaisai VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė 2 535,46
65489 Mokslinės įrangos ir mokslinės paskirties priemonių pirkimas Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas 2 460,61
67745 Reagentai ir pagalbinės priemonės ląstelių selekcijai bei aberacijų, mišraus chimerizmo, kloniškumo ir minimalios liktinės ligos tyrimams VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2 392,71
69885 Reagentų ir paliudytųjų pamatinių medžiagų viešasis pirkimas Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2 382,86
66454 Reagentai ir kitos mokslinės paskirties priemonės Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas 2 070,91
69427 1 tiekėjas Laboratorinės traukos spintos pirkimas 2008-9/15 Vilniaus universitetas 2 002,32
69184 Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė 1 626,74
69880 1 tiekėjas Priedų spektrofotometrui Jenway pirkimas 2008-10/18 Vilniaus universitetas 1 568,64
64545 Įranga fizikos laboratorijai Vilniaus universitetas 1 486,62
67654 Laboratorinės įrangos pirkimas 2008-5/15; 5/16 Vilniaus universitetas 1 342,06
67370 Laboratorinių prietaisų pirkimas 2008-4/195; 5/113;6/61-6/63; 6/65-6/68 Vilniaus universitetas 1 025,25
69793 reagentai ir priemonės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 743,65
69473 1 tiekėjas Laboratorinių traukos spintelių pirkimas 2008-9/14 Vilniaus universitetas 628,48
56297 Pretenzijos Reagentai ir laboratorinės medicinos priemonės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialas 597,29
69855 Medicininės įrangos, prietaisų techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimo ir remonto paslaugos Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 579,24
60085 Preliminari Laboratorinių priemonių, laboratorinių indų, organinių ir neorganinių reagentų, biologiškai aktyvių medžiagų VEŽBIOL moduliui pirkimas Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 478,66
70321 Laboratorinių prietaisų pirkimas 2008-4/199; 4/200; 4/201; 4/202 Vilniaus universitetas 447,46
70466 1 tiekėjas Ph elektrodai - 2 vnt. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 316,46
69222 Chemijos laboratorijos įranga Kauno kolegija 253,30
65640 Laboratorijų reikmenys iš stiklo Valstybinis patologijos centras 89,49
65467 Laboratorinių prietaisų ir jų dalių pirkimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 55,53
70876 Biopsijos adatos, mėgintuvėliai Valstybinis patologijos centras 45,79