Tiekėjas

UAB "Labochema LT"

Viso sutarčių per 2009 m. už:

1 921 836,89 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
73331 1 tiekėjas Organinių plonų sluoksnių, naudojamų OLED gamyboje ir tyrimuose, garinimo įrangos pirkimas, Nr. 2009-1/16 Vilniaus universitetas 279 164,74

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
79843 Reagentai ir pagalbines priemones VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 254 211,23
79105 Farmacinės, medicininės ir kitos paskirties cheminių medžiagų, reagentų ir produktų pirkimas Vilniaus universitetas 192 291,45
73697 Alytaus ir Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentų laboratorijų modernizavimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas 147 309,14
72338 Pretenzijos Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo,paruošimo įranga Aplinkos apsaugos agentūra 122 030,83
72338 Pretenzijos Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo,paruošimo įranga Aplinkos apsaugos agentūra 108 036,75
78756 LABORATORINĖS MĖGINIŲ PAĖMIMO, SAUGOJIMO, PARUOŠIMO ĮRANGOS IR MATAVIMO PRIETAISŲ ĮSIGYJIMAS Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 96 300,10
78756 LABORATORINĖS MĖGINIŲ PAĖMIMO, SAUGOJIMO, PARUOŠIMO ĮRANGOS IR MATAVIMO PRIETAISŲ ĮSIGYJIMAS Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 94 194,86
76779 Pretenzijos Utenos RAAD administracinio pastato (8.2) dalies esamų patalpų rekonstravimas į laboratorijos patalpas, šilumos punkto rekonstravimas įrengiant automatizuotą šilumos modulį ir technologinių įrenginių įsigijimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 88 558,98
76856 Pretenzijos Medicininė įranga, skirta įgyvendinti Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektą Nr. 2004-LT0022-IP-1EEE „Onkologinių susirgimų prevencijos, ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir gydymo užtikrinimas VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninėje“ VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninė 86 134,98
78756 LABORATORINĖS MĖGINIŲ PAĖMIMO, SAUGOJIMO, PARUOŠIMO ĮRANGOS IR MATAVIMO PRIETAISŲ ĮSIGYJIMAS Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 75 311,05
78593 Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorinės įrangos įsigijimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 66 595,23
75650 Pataloginės anatomijos klinikoje naudojami reagentai ir priemonės VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 50 472,57
75775 Pretenzijos Laboratorinių stalų ir cheminės traukos spintų pirkimas. Vilniaus universitetas 38 462,36
73351 Medikamentų, reagentų, diagnostikumų, mitybinių terpių ir kitų smulkių laboratorinių priemonių pirkimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 30 021,98
88915 Laboratoriniu ir cheminiu reagentu bei kitu laboratoriniu priemoniu pirkimas Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 26 428,28
79171 Specialių laboratorinių indų, priemonių ir eksploatacinių medžiagų pirkimas Vilniaus universitetas 20 575,19
74554 Reagentai ir pagalbinės priemonės projekto ,,Onkohematologinių biožymenų ir individualaus gydymo akademiniai-klinikiniai tyrimai įgyvendinimui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 20 511,37
78593 Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorinės įrangos įsigijimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 18 487,89
78756 LABORATORINĖS MĖGINIŲ PAĖMIMO, SAUGOJIMO, PARUOŠIMO ĮRANGOS IR MATAVIMO PRIETAISŲ ĮSIGYJIMAS Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas 14 532,26
72338 Pretenzijos Matavimo prietaisų ir mėginių paėmimo, saugojimo,paruošimo įranga Aplinkos apsaugos agentūra 10 252,24
78593 Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorinės įrangos įsigijimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas 8 485,87
75928 Pretenzijos Reagentai ir pagalbinės priemonės Medicininės genetikos centrui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 8 002,72
74463 Pretenzijos Kriminalistinių tyrimų priemonių ir kriminalistiniams tyrimams atlikti reikiamų medžiagų įsigijimas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras 6 662,73
72985 Pretenzijos Medicininės prekės Kauno kolegija 5 707,02
77776 Žemos temperatūros šaldiklio pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 5 271,04
77322 Pretenzijos Diagnostinių ir cheminių reagentų, medicinos reikmenų pirkimas Valstybinis patologijos centras 5 250,62
74329 Pretenzijos Elektroforetinio biomolekulių tyrimo sistema, Nr. 2009-1/18 Vilniaus universitetas 4 967,85
80638 Rotacinių garintuvų pirkimas, Nr. 2009-10/64; 2009-10/139 Vilniaus universitetas 4 555,72
74350 reagentų, testų, priemonių mikrobiologiniams tyrimams ir tvarsliavos pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 4 511,44
76029 vaistai ir rentgeno kontrastinės medžiagos VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė 4 301,20
79155 Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė 4 233,32
80642 1 tiekėjas Medžiagos ir priemonės optoelektronikos prietaisams Vilniaus universitetas 3 475,44
78758 VGTU laboratorinės įrangos pirkimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 3 038,32
75865 Kriminalistinių tyrimų prietaisų ir kompiuterinės bei programinės įrangos įsigijimas Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras 2 119,58
68206 Pretenzijos Medicinos prietaisų techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimo ir remonto paslaugų pirkimas VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė 1 879,63
79519 Reagentai Žmogaus leukocitu antigenu tipavimui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 1 875,81
76137 Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės, skirtos centralizuotai laboratorijai VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė 1 637,77
72402 Cheminės medžiagos Valstybės įmonė "Pieno tyrimai" 876,78
81148 Matavimo prietaisų pirkimas UAB "Vilniaus energija" 824,24
73238 Laboratoriniai reagentai ir laboratorinės priemonės VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 736,68
81148 Matavimo prietaisų pirkimas Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO" 650,85
79346 Reagentų, diagnostikumų ir smulkių laboratorinių priemonių pirkimas Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 623,78
75945 Vienkartinių laboratorinių priemonių, laboratorinių indų, organinių ir neorganinių reagentų, rinkinių, biologiškai aktyvių medžiagų pirkimas Vilniaus universitetas 534,20
74350 reagentų, testų, priemonių mikrobiologiniams tyrimams ir tvarsliavos pirkimas Lietuvos veterinarijos akademija 437,01
77552 Pretenzijos 1 tiekėjas Temperatūros valdymo modulis prietaisui Medite TBS 88 VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 313,63
82876 1 tiekėjas Vienkartines medicinines priemones Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė 294,37
74083 1 tiekėjas Medikamentas Acetil-beta-metilcholino chloridas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 233,67
82753 1 tiekėjas Dengiamųjų stiklelių užliejimo automato “Leica CV5030” remontas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 196,25
83016 1 tiekėjas Medikamentas Magnesii chloridum pulv. VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 124,06
76318 1 tiekėjas Medikamentas Magnesii chloridum pulv. VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 102,02
81963 1 tiekėjas Medikamentas Natrii dihydrophosphatum dihydratum pulv. VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos 29,79