Tiekėjas

UAB "Geovizija"

Viso sutarčių per 2016 m. už:

13 757 029,28 EUR

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai