Tiekėjas

UAB 'Liforė technika'

Viso sutarčių per 2010 m. už:

921 182,68 EUR