Tiekėjas

UAB 'Liforė technika'

Viso sutarčių per 2014 m. už:

760 126,68 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
154427 Pretenzijos Medvežė Valstybės įmonė Ignalinos miškų urėdija 287 032,38

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
149906 Medkirtė Valstybės įmonė Anykščių miškų urėdija 473 094,30