Tiekėjas

UAB 'Liforė technika'

Viso sutarčių per 2016 m. už:

1 881 368,50 EUR