Tiekėjas

Energijos tiekimas UAB

Viso sutarčių per 2015 m. už:

26 409 254,58 EUR