Tiekėjas

UAB "CIVITTA"

Viso sutarčių per 2017 m. už:

846 983,13 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
182048 Pretenzijos Kauno miesto darnaus judumo plano rengimo paslaugų pirkimas Kauno miesto savivaldybės administracija 239 943,00
175275 Pretenzijos Klaipėdos miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 84 400,00
177372 Pretenzijos Panevėžio miesto darnaus judumo plano rengimo paslaugos Panevėžio miesto savivaldybės administracija 75 020,00
178188 Pretenzijos Teršalų kiekio, išmetamo į aplinkos orą, nacionalinės apskaitos vykdymo Tier 2 tikslumo lygiu ekspertinio įvertinimo paslaugos Aplinkos apsaugos agentūra 56 736,90
178188 Pretenzijos Teršalų kiekio, išmetamo į aplinkos orą, nacionalinės apskaitos vykdymo Tier 2 tikslumo lygiu ekspertinio įvertinimo paslaugos Aplinkos apsaugos agentūra 56 736,90
178188 Pretenzijos Teršalų kiekio, išmetamo į aplinkos orą, nacionalinės apskaitos vykdymo Tier 2 tikslumo lygiu ekspertinio įvertinimo paslaugos Aplinkos apsaugos agentūra 56 736,90
178188 Pretenzijos Teršalų kiekio, išmetamo į aplinkos orą, nacionalinės apskaitos vykdymo Tier 2 tikslumo lygiu ekspertinio įvertinimo paslaugos Aplinkos apsaugos agentūra 56 736,90
183426 POTENCIALIŲ VERSLO PARTNERIŲ PAIEŠKA PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE IR INDIVIDUALIŲ VERSLO SUSITIKIMŲ ORGANIZAVIMO LIETUVOS ĮMONĖMS PASLAUGŲ PIRKIMAS VšĮ 'Versli Lietuva' 20 375,79
180872 Pretenzijos E. sveikatos sistemos plėtros investicinio projekto parengimo paslaugos viešasis pirkimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 11 999,57

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai