Tiekėjas

UAB "CIVITTA"

Viso sutarčių per 2015 m. už:

1 022 650,62 EUR

Pirkimai dalyvaujant grupėje

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
166722 Konsultavimo paslaugų finansų ir finansavimo klausimais pirkimas AB 'Klaipėdos nafta' 242 000,00
154068 Pretenzijos Profesinių standartų rengimo paslaugų pirkimas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 39 098,70
159590 Projekto Vieningos gaminių pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas administravimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 29 000,00
166196 IT sistemų metaduomenų aprašymo modelio/metodikos parengimo paslaugos viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 24 200,00
158662 Pretenzijos Ieškinys Hidroelektrinių daromos žalos vandens telkiniams įvertinimo metodikos parengimo paslaugų viešasis pirkimas Aplinkos apsaugos agentūra 22 777,91
167431 Lietuvos Respublikos teritorijoje renginių organizavimo paslaugų pirkimas (VRM-SD44-127) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 17 300,00
156174 Projektų valdymo Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos tobulinimas, atsižvelgiant į tarptautinį projektų vadybos standartą LST ISO 21500:2012 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 14 191,38
167886 Miško mokslo darbų parengimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 8 712,00
167886 Miško mokslo darbų parengimo paslaugos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 7 865,00

Pirkimai dalyvaujant savarankiškai

Pirkimo nr. Pirkimo pavadinimas Perkančioji organizacija Suma, EUR
155643 Pretenzijos EKSPERTINIO KONSULTAVIMO ŽEMĖS/MIŠKŲ ŪKIO, KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMO PRAKTINIAIS KLAUSIMAIS PASLAUGŲ PIRKIMAS Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 170 310,00
166035 Pretenzijos Vilniaus universiteto centrinės administracijos ir kamieninių neakademinių padalinių veiklos optimizavimo konsultacinių bei susijusių paslaugų pirkimas VU1384 Vilniaus universitetas 165 165,00
165271 Studijų sistemos tobulinimo ir konsultavimo paslaugos Kauno technologijos universitetas 123 420,00
165381 Ekspertinio vertinimo paslaugų pirkimas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 56 985,15
165927 PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS SRITIES EKSPERTŲ PASLAUGŲ VIEŠASIS PIRKIMAS Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 52 998,00
165179 Lietuvos švietimo darbuotojų informacinių poreikių tyrimo atnaujinimo ir projekto poveikio analizės atlikimo paslaugos Švietimo informacinių technologijų centras 21 901,00
162956 Klaipėdos miesto kultūros paveldo apsaugos strategijos parengimo paslaugos Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 14 520,00
162456 Europos grąžinimo fondo 2011-2013 m. lėšomis finansuotų Lietuvos metinių programų veiksmų ex-post vertinimo paslaugos (VRM-SD13-32) pirkimas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 8 349,00
166728 Projektų valdymo ir stebėsenos sistemos diegimo modelio parengimo paslaugų viešasis pirkimas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 3 857,48